MediaWiki REL1_35
MediaWiki\Linker\LinkRenderer Member List

This is the complete list of members for MediaWiki\Linker\LinkRenderer, including all inherited members.

$expandUrlsMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$forceArticlePathMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$hookContainerMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$hookRunnerMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$linkCacheMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$nsInfoMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$runLegacyBeginHookMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$specialPageFactoryMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$stubThresholdMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
$titleFormatterMediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
__construct(TitleFormatter $titleFormatter, LinkCache $linkCache, NamespaceInfo $nsInfo, SpecialPageFactory $specialPageFactory, HookContainer $hookContainer)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
buildAElement(LinkTarget $target, $text, array $attribs, $isKnown)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
getExpandURLs()MediaWiki\Linker\LinkRenderer
getForceArticlePath()MediaWiki\Linker\LinkRenderer
getLegacyOptions( $isKnown)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
getLinkClasses(LinkTarget $target)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
getLinkText(LinkTarget $target)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
getLinkURL(LinkTarget $target, array $query=[])MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
getStubThreshold()MediaWiki\Linker\LinkRenderer
makeBrokenLink(LinkTarget $target, $text=null, array $extraAttribs=[], array $query=[])MediaWiki\Linker\LinkRenderer
makeKnownLink(LinkTarget $target, $text=null, array $extraAttribs=[], array $query=[])MediaWiki\Linker\LinkRenderer
makeLink(LinkTarget $target, $text=null, array $extraAttribs=[], array $query=[])MediaWiki\Linker\LinkRenderer
makePreloadedLink(LinkTarget $target, $text=null, $classes='', array $extraAttribs=[], array $query=[])MediaWiki\Linker\LinkRenderer
mergeAttribs( $defaults, $attribs)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
normalizeTarget(LinkTarget $target)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
runBeginHook(LinkTarget $target, &$text, &$extraAttribs, &$query, $isKnown)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
runLegacyBeginHook(LinkTarget $target, &$text, &$extraAttribs, &$query, $isKnown)MediaWiki\Linker\LinkRendererprivate
setExpandURLs( $expand)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
setForceArticlePath( $force)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
setRunLegacyBeginHook( $run)MediaWiki\Linker\LinkRenderer
setStubThreshold( $threshold)MediaWiki\Linker\LinkRenderer