MediaWiki REL1_39
DatabaseInstaller Member List

This is the complete list of members for DatabaseInstaller, including all inherited members.

$dbDatabaseInstaller
$globalNamesDatabaseInstallerprotected
$internalDefaultsDatabaseInstallerprotected
$minimumVersionDatabaseInstallerstatic
$notMinimumVersionMessageDatabaseInstallerprotectedstatic
$parentDatabaseInstaller
__construct( $parent)DatabaseInstaller
checkExtension( $name)DatabaseInstallerprotectedstatic
checkPrerequisites()DatabaseInstaller
createExtensionTables()DatabaseInstaller
createManualTables()DatabaseInstaller
createTables()DatabaseInstaller
doUpgrade()DatabaseInstaller
enableLB()DatabaseInstaller
getCheckBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getConnectForm()DatabaseInstaller
getConnection()DatabaseInstaller
getGeneratedSchemaPath( $db)DatabaseInstaller
getGlobalDefaults()DatabaseInstaller
getGlobalNames()DatabaseInstaller
getInstallUserBox()DatabaseInstaller
getInternalDefaults()DatabaseInstaller
getLocalSettings()DatabaseInstaller
getName()DatabaseInstaller
getPasswordBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getRadioSet( $params)DatabaseInstaller
getReadableName()DatabaseInstaller
getSchemaPath( $db)DatabaseInstaller
getSchemaVars()DatabaseInstaller
getSettingsForm()DatabaseInstaller
getTextBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getUpdateKeysPath( $db)DatabaseInstaller
getVar( $var, $default=null)DatabaseInstaller
getWebUserBox( $noCreateMsg=false)DatabaseInstaller
insertUpdateKeys()DatabaseInstaller
isCompiled()DatabaseInstaller
meetsMinimumRequirement(IDatabase $conn)DatabaseInstallerstatic
needsUpgrade()DatabaseInstaller
openConnection()DatabaseInstaller
outputHandler( $string)DatabaseInstaller
populateInterwikiTable()DatabaseInstaller
preInstall()DatabaseInstaller
preUpgrade()DatabaseInstaller
setupDatabase()DatabaseInstaller
setupSchemaVars()DatabaseInstaller
setVar( $name, $value)DatabaseInstaller
setVarsFromRequest( $varNames)DatabaseInstaller
submitConnectForm()DatabaseInstaller
submitInstallUserBox()DatabaseInstaller
submitSettingsForm()DatabaseInstaller
submitWebUserBox()DatabaseInstaller