MediaWiki  master
MessagesAz.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
12  NS_SPECIAL => 'Xüsusi',
13  NS_TALK => 'Müzakirə',
14  NS_USER => 'İstifadəçi',
15  NS_USER_TALK => 'İstifadəçi_müzakirəsi',
16  NS_PROJECT_TALK => '$1_müzakirəsi',
17  NS_FILE => 'Şəkil',
18  NS_FILE_TALK => 'Şəkil_müzakirəsi',
19  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
20  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki_müzakirəsi',
21  NS_TEMPLATE => 'Şablon',
22  NS_TEMPLATE_TALK => 'Şablon_müzakirəsi',
23  NS_HELP => 'Kömək',
24  NS_HELP_TALK => 'Kömək_müzakirəsi',
25  NS_CATEGORY => 'Kateqoriya',
26  NS_CATEGORY_TALK => 'Kateqoriya_müzakirəsi',
27 ];
28 
30  'Mediya' => NS_MEDIA,
31  'MediyaViki' => NS_MEDIAWIKI,
32  'MediyaViki_müzakirəsi' => NS_MEDIAWIKI_TALK,
33 ];
34 
36  'Activeusers' => [ 'Aktivİstifadəçilər' ],
37  'Allpages' => [ 'BütünSəhifələr' ],
38  'Contributions' => [ 'Fəaliyyətlər' ],
39  'CreateAccount' => [ 'HesabAç' ],
40  'Longpages' => [ 'UzunSəhifələr' ],
41  'Mycontributions' => [ 'MənimFəaliyyətlərim' ],
42  'Mypage' => [ 'MənimSəhifəm' ],
43  'Mytalk' => [ 'MənimDanışıqlarım' ],
44  'Newpages' => [ 'YeniSəhifələr' ],
45  'Preferences' => [ 'Nizamlamalar' ],
46  'Recentchanges' => [ 'SonDəyişikliklər' ],
47  'Search' => [ 'Axtar' ],
48  'Shortpages' => [ 'QısaSəhifələr' ],
49  'Specialpages' => [ 'XüsusiSəhifələr' ],
50  'Statistics' => [ 'Statistika' ],
51  'Undelete' => [ 'Pozma' ],
52  'Version' => [ 'Versiya' ],
53 ];
54 
56  'redirect' => [ '0', '#İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏ', '#İSTİQAMƏTLƏNDİR', '#REDIRECT' ],
57  'notoc' => [ '0', '__MÜNDƏRİCATYOX__', '__NOTOC__' ],
58  'nogallery' => [ '0', '__QALEREYAYOX__', '__NOGALLERY__' ],
59 ];
60 
61 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
62 $linkTrail = '/^([a-zçəğıöşü]+)(.*)$/sDu';
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:81
$specialPageAliases
$specialPageAliases
Definition: MessagesAz.php:35
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:80
$magicWords
$magicWords
Definition: MessagesAz.php:55
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:75
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:79
$linkTrail
$linkTrail
Definition: MessagesAz.php:62
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesAz.php:11
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:58
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesAz.php:29
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:78
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:83
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:72
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:57
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:74
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:82
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesAz.php:61
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:71
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:70
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:77
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:84