MediaWiki  master
MessagesNb.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
50 $fallback = 'nn';
51 
53  'Antikvariat.net' => 'http://www.antikvariat.net/',
54  'Frida' => 'http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&isbn=$1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50',
55  'Bibsys' => 'http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=isbn&term=$1&op=and&fid=bd&term=&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=50',
56  'Akademika' => 'http://www.akademika.no/sok.php?ts=4&sok=$1',
57  'Haugenbok' => 'http://www.haugenbok.no/resultat.cfm?st=extended&isbn=$1',
58  'Amazon.com' => 'https://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=$1'
59 ];
60 
62  NS_MEDIA => 'Medium',
63  NS_SPECIAL => 'Spesial',
64  NS_TALK => 'Diskusjon',
65  NS_USER => 'Bruker',
66  NS_USER_TALK => 'Brukerdiskusjon',
67  NS_PROJECT_TALK => '$1-diskusjon',
68  NS_FILE => 'Fil',
69  NS_FILE_TALK => 'Fildiskusjon',
70  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
71  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki-diskusjon',
72  NS_TEMPLATE => 'Mal',
73  NS_TEMPLATE_TALK => 'Maldiskusjon',
74  NS_HELP => 'Hjelp',
75  NS_HELP_TALK => 'Hjelpdiskusjon',
76  NS_CATEGORY => 'Kategori',
77  NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoridiskusjon',
78 ];
79 
81  'Bilde' => NS_FILE,
82  'Bildediskusjon' => NS_FILE_TALK,
83 ];
84 
85 $separatorTransformTable = [ ',' => "\u{00A0}", '.' => ',' ];
86 $linkTrail = '/^([æøåa-z]+)(.*)$/sDu';
87 
89  'default',
90  'mdy',
91  'dmy',
92  'ymd'
93 ];
95 
97  'mdy time' => 'H:i',
98  'mdy date' => 'M j., Y',
99  'mdy both' => 'M j., Y "kl." H:i',
100 
101  'dmy time' => 'H:i',
102  'dmy date' => 'j. M Y',
103  'dmy both' => 'j. M Y "kl." H:i',
104 
105  'ymd time' => 'H:i',
106  'ymd date' => 'Y M j.',
107  'ymd both' => 'Y M j. "kl." H:i',
108 ];
109 
112  'Activeusers' => [ 'Aktive_brukere' ],
113  'Allmessages' => [ 'Alle_systembeskjeder' ],
114  'AllMyUploads' => [ 'Alle_mine_opplastinger' ],
115  'Allpages' => [ 'Alle_sider' ],
116  'Ancientpages' => [ 'Gamle_sider' ],
117  'AutoblockList' => [ 'Automatisk_blokkeringsliste', 'Liste_over_automatiske_blokkeringer' ],
118  'Badtitle' => [ 'Ugyldig_tittel' ],
119  'Blankpage' => [ 'Blank_side' ],
120  'Block' => [ 'Blokker', 'Blokker_IP', 'Blokker_bruker' ],
121  'BlockList' => [ 'Blokkeringsliste', 'IP-blokkeringsliste' ],
122  'Booksources' => [ 'Bokkilder' ],
123  'BotPasswords' => [ 'Botpassord' ],
124  'BrokenRedirects' => [ 'Ødelagte_omdirigeringer' ],
125  'Categories' => [ 'Kategorier' ],
126  'ChangeContentModel' => [ 'Endre_innholdsmodell' ],
127  'ChangeCredentials' => [ 'Endre_akkreditiver' ],
128  'ChangeEmail' => [ 'Endre_e-post' ],
129  'ChangePassword' => [ 'Endre_passord', 'TIlbakestill_passord' ],
130  'ComparePages' => [ 'Sammenlign_sider' ],
131  'Confirmemail' => [ 'Bekreft_e-postadresse' ],
132  'Contributions' => [ 'Bidrag' ],
133  'CreateAccount' => [ 'Opprett_konto' ],
134  'Deadendpages' => [ 'Blindveisider' ],
135  'DeletedContributions' => [ 'Slettede_bidrag' ],
136  'DoubleRedirects' => [ 'Doble_omdirigeringer' ],
137  'EditPage' => [ 'Rediger_side', 'Rediger' ],
138  'EditWatchlist' => [ 'Rediger_overvåkningsliste' ],
139  'Emailuser' => [ 'E-post' ],
140  'ExpandTemplates' => [ 'Utvid_maler' ],
141  'Export' => [ 'Eksporter' ],
142  'Fewestrevisions' => [ 'Færrest_revisjoner' ],
143  'FileDuplicateSearch' => [ 'Filduplikatsøk' ],
144  'Filepath' => [ 'Filsti' ],
145  'Import' => [ 'Importer' ],
146  'Invalidateemail' => [ 'Ugyldiggjøre_e-post' ],
147  'JavaScriptTest' => [ 'Javascript-test' ],
148  'LinkSearch' => [ 'Lenkesøk' ],
149  'Listadmins' => [ 'Administratorliste', 'Administratorer' ],
150  'Listbots' => [ 'Robotliste', 'Liste_over_roboter' ],
151  'ListDuplicatedFiles' => [ 'Liste_over_duplikatfiler' ],
152  'Listfiles' => [ 'Filliste', 'Bildeliste', 'Billedliste' ],
153  'Listgrouprights' => [ 'Grupperettigheter' ],
154  'Listredirects' => [ 'Omdirigeringsliste' ],
155  'Listusers' => [ 'Brukerliste' ],
156  'Lockdb' => [ 'Lås_database' ],
157  'Log' => [ 'Logg', 'Logger' ],
158  'Lonelypages' => [ 'Foreldreløse_sider' ],
159  'Longpages' => [ 'Lange_sider' ],
160  'MediaStatistics' => [ 'Mediestatistikk' ],
161  'MergeHistory' => [ 'Flett_historikk' ],
162  'MIMEsearch' => [ 'MIME-søk' ],
163  'Mostcategories' => [ 'Flest_kategorier' ],
164  'Mostimages' => [ 'Mest_lenkede_filer', 'Flest_filer', 'Flest_bilder' ],
165  'Mostinterwikis' => [ 'Flest_interrwikilenker' ],
166  'Mostlinked' => [ 'Mest_lenkede_sider', 'Mest_lenket' ],
167  'Mostlinkedcategories' => [ 'Mest_lenkede_kategorier', 'Mest_brukte_kategorier' ],
168  'Mostlinkedtemplates' => [ 'Mest_lenkede_maler', 'Mest_brukte_maler' ],
169  'Mostrevisions' => [ 'Flest_revisjoner' ],
170  'Movepage' => [ 'Flytt_side' ],
171  'Mycontributions' => [ 'Mine_bidrag' ],
172  'MyLanguage' => [ 'Mitt_språk' ],
173  'Mypage' => [ 'Min_side' ],
174  'Mytalk' => [ 'Min_diskusjon' ],
175  'Myuploads' => [ 'Mine_opplastinger' ],
176  'Newimages' => [ 'Nye_filer', 'Nye_bilder' ],
177  'Newpages' => [ 'Nye_sider' ],
178  'NewSection' => [ 'Ny_seksjon', 'Nytt_avsnitt' ],
179  'PageHistory' => [ 'Sidehistorikk', 'Historikk' ],
180  'PageInfo' => [ 'Sideinfo', 'Info' ],
181  'PagesWithProp' => [ 'Sider_med_egenskap' ],
182  'PasswordPolicies' => [ 'Passordregler' ],
183  'PasswordReset' => [ 'Nullstill_passord' ],
184  'PermanentLink' => [ 'Permanent_lenke' ],
185  'Preferences' => [ 'Innstillinger' ],
186  'Prefixindex' => [ 'Prefiksindeks' ],
187  'Protectedpages' => [ 'Beskyttede_sider' ],
188  'Protectedtitles' => [ 'Beskyttede_titler' ],
189  'Purge' => [ 'Gjenoppfrisk' ],
190  'RandomInCategory' => [ 'Tilfeldig_fra_kategori' ],
191  'Randompage' => [ 'Tilfeldig', 'Tilfeldig_side' ],
192  'Randomredirect' => [ 'Tilfeldig_omdirigering' ],
193  'Randomrootpage' => [ 'Tilfeldig_rotside' ],
194  'Recentchanges' => [ 'Siste_endringer' ],
195  'Recentchangeslinked' => [ 'Relaterte_endringer' ],
196  'Redirect' => [ 'Omdirigering' ],
197  'RemoveCredentials' => [ 'Fjern_akkreditiver' ],
198  'Revisiondelete' => [ 'Revisjonssletting' ],
199  'Search' => [ 'Søk' ],
200  'Shortpages' => [ 'Korte_sider' ],
201  'Specialpages' => [ 'Spesialsider' ],
202  'Statistics' => [ 'Statistikk' ],
203  'Tags' => [ 'Tagger' ],
204  'TrackingCategories' => [ 'Sporingskategorier' ],
205  'Unblock' => [ 'Avblokker' ],
206  'Uncategorizedcategories' => [ 'Ukategoriserte_kategorier' ],
207  'Uncategorizedimages' => [ 'Ukategoriserte_filer', 'Ukategoriserte_bilder' ],
208  'Uncategorizedpages' => [ 'Ukategoriserte_sider' ],
209  'Uncategorizedtemplates' => [ 'Ukategoriserte_maler' ],
210  'Undelete' => [ 'Gjenopprett' ],
211  'Unlockdb' => [ 'Åpne_database' ],
212  'Unusedcategories' => [ 'Ubrukte_kategorier' ],
213  'Unusedimages' => [ 'Ubrukte_filer', 'Ubrukte_bilder' ],
214  'Unusedtemplates' => [ 'Ubrukte_maler' ],
215  'Unwatchedpages' => [ 'Uovervåkede_sider' ],
216  'Upload' => [ 'Last_opp' ],
217  'Userlogin' => [ 'Logg_inn' ],
218  'Userlogout' => [ 'Logg_ut' ],
219  'Userrights' => [ 'Brukerrettigheter' ],
220  'Version' => [ 'Versjon' ],
221  'Wantedcategories' => [ 'Ønskede_kategorier' ],
222  'Wantedfiles' => [ 'Ønskede_filer' ],
223  'Wantedpages' => [ 'Ønskede_sider', 'Ødelagte_lenker' ],
224  'Wantedtemplates' => [ 'Ønskede_maler' ],
225  'Watchlist' => [ 'Overvåkningsliste', 'Overvåkingsliste' ],
226  'Whatlinkshere' => [ 'Lenker_hit' ],
227  'Withoutinterwiki' => [ 'Uten_interwiki' ],
228 ];
229 
232  'articlepath' => [ '0', 'ARTIKKELSTI', 'ARTICLEPATH' ],
233  'basepagename' => [ '1', 'GRUNNSIDENAVN', 'BASEPAGENAME' ],
234  'basepagenamee' => [ '1', 'GRUNNSIDENAVNE', 'BASEPAGENAMEE' ],
235  'contentlanguage' => [ '1', 'INNHOLDSSPRÅK', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
236  'currentday' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAG', 'CURRENTDAY' ],
237  'currentday2' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAG2', 'CURRENTDAY2' ],
238  'currentdayname' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAGSNAVN', 'CURRENTDAYNAME' ],
239  'currentdow' => [ '1', 'NÅVÆRENDEUKEDAG', 'CURRENTDOW' ],
240  'currenthour' => [ '1', 'NÅVÆRENDETIME', 'CURRENTHOUR' ],
241  'currentmonth' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNED', 'NÅVÆRENDEMÅNED2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
242  'currentmonth1' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNED1', 'CURRENTMONTH1' ],
243  'currentmonthabbrev' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVNKORT', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
244  'currentmonthname' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVN', 'CURRENTMONTHNAME' ],
245  'currentmonthnamegen' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVNGEN', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
246  'currenttime' => [ '1', 'NÅVÆRENDETID', 'CURRENTTIME' ],
247  'currenttimestamp' => [ '1', 'NÅVÆRENDETIDSSTEMPEL', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
248  'currentversion' => [ '1', 'NÅVÆRENDEVERSJON', 'CURRENTVERSION' ],
249  'currentweek' => [ '1', 'NÅVÆRENDEUKE', 'CURRENTWEEK' ],
250  'currentyear' => [ '1', 'NÅVÆRENDEÅR', 'CURRENTYEAR' ],
251  'defaultsort' => [ '1', 'STANDARDSORTERING', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
252  'displaytitle' => [ '1', 'VISTITTEL', 'DISPLAYTITLE' ],
253  'filepath' => [ '0', 'FILSTI:', 'FILEPATH:' ],
254  'forcetoc' => [ '0', '__TVINGINNHOLDSFORTEGNELSE__', '__FORCETOC__' ],
255  'formatdate' => [ '0', 'datoformat', 'formatdate', 'dateformat' ],
256  'fullpagename' => [ '1', 'FULLTSIDENAVN', 'FULLPAGENAME' ],
257  'fullpagenamee' => [ '1', 'FULLTSIDENAVNE', 'FULLPAGENAMEE' ],
258  'gender' => [ '0', 'KJØNN:', 'GENDER:' ],
259  'grammar' => [ '0', 'GRAMMATIKK:', 'GRAMMAR:' ],
260  'hiddencat' => [ '1', '__SKJULTKATEGORI__', '__HIDDENCAT__' ],
261  'img_baseline' => [ '1', 'grunnlinje', 'baseline' ],
262  'img_bottom' => [ '1', 'bunn', 'bottom' ],
263  'img_center' => [ '1', 'sentrer', 'senter', 'midtstilt', 'center', 'centre' ],
264  'img_framed' => [ '1', 'ramme', 'framed', 'enframed', 'frame' ],
265  'img_frameless' => [ '1', 'rammeløs', 'ingenramme', 'frameless' ],
266  'img_left' => [ '1', 'venstre', 'left' ],
267  'img_link' => [ '1', 'lenke=$1', 'link=$1' ],
268  'img_manualthumb' => [ '1', 'miniatyr=$1', 'mini=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
269  'img_middle' => [ '1', 'midt', 'middle' ],
270  'img_none' => [ '1', 'ingen', 'none' ],
271  'img_page' => [ '1', 'side=$1', 'side $1', 'page=$1', 'page $1' ],
272  'img_right' => [ '1', 'høyre', 'right' ],
273  'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-bunn', 'text-bottom' ],
274  'img_thumbnail' => [ '1', 'miniatyr', 'mini', 'thumbnail', 'thumb' ],
275  'img_top' => [ '1', 'topp', 'top' ],
276  'img_upright' => [ '1', 'portrett', 'portrett=$1', 'portrett_$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
277  'index' => [ '1', '__INDEKSER__', '__INDEX__' ],
278  'localday' => [ '1', 'LOKALDAG', 'LOCALDAY' ],
279  'localday2' => [ '1', 'LOKALDAG2', 'LOCALDAY2' ],
280  'localdayname' => [ '1', 'LOKALDAGSNAVN', 'LOCALDAYNAME' ],
281  'localdow' => [ '1', 'LOKALUKEDAG', 'LOCALDOW' ],
282  'localhour' => [ '1', 'LOKALTIME', 'LOCALHOUR' ],
283  'localmonth' => [ '1', 'LOKALMÅNED', 'LOKALMÅNED2', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
284  'localmonth1' => [ '1', 'LOKALMÅNED1', 'LOCALMONTH1' ],
285  'localmonthabbrev' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVNKORT', 'LOCALMONTHABBREV' ],
286  'localmonthname' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVN', 'LOCALMONTHNAME' ],
287  'localmonthnamegen' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVNGEN', 'LOCALMONTHNAMEGEN' ],
288  'localtime' => [ '1', 'LOKALTID', 'LOCALTIME' ],
289  'localtimestamp' => [ '1', 'LOKALTTIDSSTEMPEL', 'LOCALTIMESTAMP' ],
290  'localurl' => [ '0', 'LOKALURL:', 'LOCALURL:' ],
291  'localurle' => [ '0', 'LOKALURLE:', 'LOCALURLE:' ],
292  'localweek' => [ '1', 'LOKALUKE', 'LOCALWEEK' ],
293  'localyear' => [ '1', 'LOKALTÅR', 'LOCALYEAR' ],
294  'namespace' => [ '1', 'NAVNEROM', 'NAMESPACE' ],
295  'namespacee' => [ '1', 'NAVNEROME', 'NAMESPACEE' ],
296  'newsectionlink' => [ '1', '__NYSEKSJONSLENKE__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
297  'nocontentconvert' => [ '0', '__INGENINNHOLDSKONVERTERING__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
298  'noeditsection' => [ '0', '__INGENSEKSJONSREDIGERING__', '__NOEDITSECTION__' ],
299  'nogallery' => [ '0', '__INTETGALLERI__', '__NOGALLERY__' ],
300  'noindex' => [ '1', '__INGENINDEKSERING__', '__NOINDEX__' ],
301  'nonewsectionlink' => [ '1', '__INGENNYSEKSJONSLENKE__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
302  'notitleconvert' => [ '0', '__INGENTITTELKONVERTERING__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
303  'notoc' => [ '0', '__INGENINNHOLDSFORTEGNELSE__', '__NOTOC__' ],
304  'ns' => [ '0', 'NR:', 'NS:' ],
305  'numberingroup' => [ '1', 'NUMMERIGRUPPE', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
306  'numberofactiveusers' => [ '1', 'ANTALLAKTIVEBRUKERE', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
307  'numberofadmins' => [ '1', 'ANTALLADMINISTRATORER', 'NUMBEROFADMINS' ],
308  'numberofarticles' => [ '1', 'ANTALLARTIKLER', 'NUMBEROFARTICLES' ],
309  'numberofedits' => [ '1', 'ANTALLREDIGERINGER', 'NUMBEROFEDITS' ],
310  'numberoffiles' => [ '1', 'ANTALLFILER', 'NUMBEROFFILES' ],
311  'numberofpages' => [ '1', 'ANTALLSIDER', 'NUMBEROFPAGES' ],
312  'numberofusers' => [ '1', 'ANTALLBRUKERE', 'NUMBEROFUSERS' ],
313  'pagename' => [ '1', 'SIDENAVN', 'PAGENAME' ],
314  'pagenamee' => [ '1', 'SIDENAVNE', 'PAGENAMEE' ],
315  'pagesincategory' => [ '1', 'SIDERIKATEGORI', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
316  'pagesinnamespace' => [ '1', 'SIDERINAVNEROM:', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
317  'pagesize' => [ '1', 'SIDESTØRRELSE', 'PAGESIZE' ],
318  'plural' => [ '0', 'FLERTALL:', 'PLURAL:' ],
319  'protectionlevel' => [ '1', 'BESKYTTELSESNIVÅ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
320  'raw' => [ '0', 'RÅ:', 'RAW:' ],
321  'redirect' => [ '0', '#OMDIRIGERING', '#REDIRECT' ],
322  'revisionday' => [ '1', 'REVISJONSDAG', 'REVISIONDAY' ],
323  'revisionday2' => [ '1', 'REVISJONSDAG2', 'REVISIONDAY2' ],
324  'revisionid' => [ '1', 'REVISJONSID', 'REVISIONID' ],
325  'revisionmonth' => [ '1', 'REVISJONSMÅNED', 'REVISIONMONTH' ],
326  'revisionmonth1' => [ '1', 'REVISJONSMÅNED1', 'REVISIONMONTH1' ],
327  'revisiontimestamp' => [ '1', 'REVISJONSTIDSSTEMPEL', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
328  'revisionuser' => [ '1', 'REVISJONSBRUKER', 'REVISIONUSER' ],
329  'revisionyear' => [ '1', 'REVISJONSÅR', 'REVISIONYEAR' ],
330  'scriptpath' => [ '0', 'SKRIPTSTI', 'SCRIPTPATH' ],
331  'server' => [ '0', 'TJENER', 'SERVER' ],
332  'servername' => [ '0', 'TJENERNAVN', 'SERVERNAME' ],
333  'special' => [ '0', 'spesial', 'special' ],
334  'staticredirect' => [ '1', '__STATISTOMDIRIGERING__', '__STATICREDIRECT__' ],
335  'stylepath' => [ '0', 'STILSTI', 'STYLEPATH' ],
336  'subjectpagename' => [ '1', 'SUBJEKTSIDENAVN', 'ARTIKKELSIDENAVN', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
337  'subjectpagenamee' => [ '1', 'SUBJEKTSIDENAVNE', 'ARTIKKELSIDENAVNE', 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ],
338  'subjectspace' => [ '1', 'SUBJEKTROM', 'ARTIKKELROM', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
339  'subjectspacee' => [ '1', 'SUBJEKTROME', 'ARTIKKELROME', 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ],
340  'subpagename' => [ '1', 'UNDERSIDENAVN', 'SUBPAGENAME' ],
341  'subpagenamee' => [ '1', 'UNDERSIDENAVNE', 'SUBPAGENAMEE' ],
342  'talkpagename' => [ '1', 'DISKUSJONSSIDENAVN', 'TALKPAGENAME' ],
343  'talkpagenamee' => [ '1', 'DISKUSJONSSIDENAVNE', 'TALKPAGENAMEE' ],
344  'talkspace' => [ '1', 'DISKUSJONSROM', 'TALKSPACE' ],
345  'talkspacee' => [ '1', 'DISKUSJONSROME', 'TALKSPACEE' ],
346  'toc' => [ '0', '__INNHOLDSFORTEGNELSE__', '__TOC__' ],
347  'url_path' => [ '0', 'STI', 'PATH' ],
348  'url_query' => [ '0', 'SPØRRING', 'QUERY' ],
349 ];
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75
$fallback
Definition: MessagesNb.php:50
$defaultDateFormat
Definition: MessagesNb.php:94
$dateFormats
Definition: MessagesNb.php:96
$datePreferenceMigrationMap
Definition: MessagesNb.php:88
$namespaceAliases
Definition: MessagesNb.php:80
$linkTrail
Definition: MessagesNb.php:86
$bookstoreList
Definition: MessagesNb.php:52
$namespaceNames
Definition: MessagesNb.php:61
$separatorTransformTable
Definition: MessagesNb.php:85
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesNb.php:111
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesNb.php:231