MediaWiki master
MessagesNb.php
Go to the documentation of this file.
1<?php
48$fallback = 'no, nn';
49
51 'Nasjonalbiblioteket' => 'https://www.nb.no/search?q=$1',
52 'Oria' => 'https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=isbn,contains,$1&search_scope=default_scope&vid=BIBSYS',
53 'Akademika' => 'https://www.akademika.no/search?query=$1',
54 'Amazon.com' => 'https://www.amazon.com/s?k=$1',
55 'Antikvariat.net' => 'http://www.antikvariat.net/',
56 'Bokkilden' => 'https://www.bokkilden.no/enkeltSok.do?enkeltsok=$1',
57];
58
60 NS_MEDIA => 'Medium',
61 NS_SPECIAL => 'Spesial',
62 NS_TALK => 'Diskusjon',
63 NS_USER => 'Bruker',
64 NS_USER_TALK => 'Brukerdiskusjon',
65 NS_PROJECT_TALK => '$1-diskusjon',
66 NS_FILE => 'Fil',
67 NS_FILE_TALK => 'Fildiskusjon',
68 NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
69 NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki-diskusjon',
70 NS_TEMPLATE => 'Mal',
71 NS_TEMPLATE_TALK => 'Maldiskusjon',
72 NS_HELP => 'Hjelp',
73 NS_HELP_TALK => 'Hjelpdiskusjon',
74 NS_CATEGORY => 'Kategori',
75 NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoridiskusjon',
76];
77
79 'Bilde' => NS_FILE,
80 'Bildediskusjon' => NS_FILE_TALK,
81];
82
83$separatorTransformTable = [ ',' => "\u{00A0}", '.' => ',' ];
84
85$linkTrail = '/^([æøåáéôóa-z]+)(.*)$/sDu';
86
88 'default',
89 'mdy',
90 'dmy',
91 'ymd'
92];
94
96 'mdy time' => 'H:i',
97 'mdy date' => 'M j., Y',
98 'mdy both' => 'M j., Y "kl." H:i',
99
100 'dmy time' => 'H:i',
101 'dmy date' => 'j. M Y',
102 'dmy both' => 'j. M Y "kl." H:i',
103
104 'ymd time' => 'H:i',
105 'ymd date' => 'Y M j.',
106 'ymd both' => 'Y M j. "kl." H:i',
107];
108
111 'Activeusers' => [ 'Aktive_brukere' ],
112 'Allmessages' => [ 'Alle_systembeskjeder' ],
113 'AllMyUploads' => [ 'Alle_mine_opplastinger' ],
114 'Allpages' => [ 'Alle_sider' ],
115 'Ancientpages' => [ 'Gamle_sider' ],
116 'ApiHelp' => [ 'API-hjelp' ],
117 'ApiSandbox' => [ 'API-sandkasse' ],
118 'AutoblockList' => [ 'Automatisk_blokkeringsliste', 'Liste_over_automatiske_blokkeringer' ],
119 'Badtitle' => [ 'Ugyldig_tittel' ],
120 'Blankpage' => [ 'Blank_side' ],
121 'Block' => [ 'Blokker', 'Blokker_IP', 'Blokker_bruker' ],
122 'BlockList' => [ 'Blokkeringsliste', 'IP-blokkeringsliste' ],
123 'Booksources' => [ 'Bokkilder' ],
124 'BotPasswords' => [ 'Botpassord', 'Robotpassord' ],
125 'BrokenRedirects' => [ 'Ødelagte_omdirigeringer' ],
126 'Categories' => [ 'Kategorier' ],
127 'ChangeContentModel' => [ 'Endre_innholdsmodell' ],
128 'ChangeCredentials' => [ 'Endre_akkreditiver' ],
129 'ChangeEmail' => [ 'Endre_e-post' ],
130 'ChangePassword' => [ 'Endre_passord', 'TIlbakestill_passord' ],
131 'ComparePages' => [ 'Sammenlign_sider' ],
132 'Confirmemail' => [ 'Bekreft_e-postadresse' ],
133 'Contribute' => [ 'Bidra' ],
134 'Contributions' => [ 'Bidrag' ],
135 'CreateAccount' => [ 'Opprett_konto' ],
136 'Deadendpages' => [ 'Blindveisider' ],
137 'DeletedContributions' => [ 'Slettede_bidrag' ],
138 'DoubleRedirects' => [ 'Doble_omdirigeringer' ],
139 'EditPage' => [ 'Rediger_side', 'Rediger' ],
140 'EditRecovery' => [ 'Redigeringsgjenoppretting', 'Redigeringsgjenopprettelse' ],
141 'EditTags' => [ 'Rediger_tagger' ],
142 'EditWatchlist' => [ 'Rediger_overvåkningsliste' ],
143 'Emailuser' => [ 'E-post' ],
144 'ExpandTemplates' => [ 'Utvid_maler' ],
145 'Export' => [ 'Eksporter' ],
146 'Fewestrevisions' => [ 'Færrest_revisjoner' ],
147 'FileDuplicateSearch' => [ 'Filduplikatsøk' ],
148 'Filepath' => [ 'Filsti' ],
149 'GoToInterwiki' => [ 'Gå_til_interwiki' ],
150 'IframeError' => [ 'Iframe-feil' ],
151 'Import' => [ 'Importer' ],
152 'Invalidateemail' => [ 'Ugyldiggjør_e-post', 'Ugyldiggjøre_e-post' ],
153 'JavaScriptTest' => [ 'JavaScript-test' ],
154 'LinkAccounts' => [ 'Tilknytt_kontoer', 'Tilknytt_konti' ],
155 'LinkSearch' => [ 'Lenkesøk' ],
156 'Listadmins' => [ 'Administratorliste', 'Administratorer' ],
157 'Listbots' => [ 'Robotliste', 'Liste_over_roboter' ],
158 'ListDuplicatedFiles' => [ 'Liste_over_duplikatfiler' ],
159 'Listfiles' => [ 'Filliste', 'Bildeliste', 'Billedliste' ],
160 'Listgrants' => [ 'Liste_over_tildelinger' ],
161 'Listgrouprights' => [ 'Grupperettigheter' ],
162 'Listredirects' => [ 'Omdirigeringsliste' ],
163 'Listusers' => [ 'Brukerliste' ],
164 'Lockdb' => [ 'Lås_database' ],
165 'Log' => [ 'Logg', 'Logger' ],
166 'Lonelypages' => [ 'Foreldreløse_sider' ],
167 'Longpages' => [ 'Lange_sider' ],
168 'MediaStatistics' => [ 'Mediestatistikk' ],
169 'MergeHistory' => [ 'Flett_historikk' ],
170 'MIMEsearch' => [ 'MIME-søk' ],
171 'Mostcategories' => [ 'Flest_kategorier' ],
172 'Mostimages' => [ 'Mest_lenkede_filer', 'Flest_filer', 'Flest_bilder' ],
173 'Mostinterwikis' => [ 'Flest_interrwikilenker' ],
174 'Mostlinked' => [ 'Mest_lenkede_sider', 'Mest_lenket' ],
175 'Mostlinkedcategories' => [ 'Mest_lenkede_kategorier', 'Mest_brukte_kategorier' ],
176 'Mostlinkedtemplates' => [ 'Mest_lenkede_maler', 'Mest_brukte_maler' ],
177 'Mostrevisions' => [ 'Flest_revisjoner' ],
178 'Movepage' => [ 'Flytt_side' ],
179 'Mycontributions' => [ 'Mine_bidrag' ],
180 'MyLanguage' => [ 'Mitt_språk' ],
181 'Mylog' => [ 'Min_logg' ],
182 'Mypage' => [ 'Min_side' ],
183 'Mytalk' => [ 'Min_diskusjon' ],
184 'Myuploads' => [ 'Mine_opplastinger' ],
185 'Newimages' => [ 'Nye_filer', 'Nye_bilder' ],
186 'Newpages' => [ 'Nye_sider' ],
187 'NewSection' => [ 'Ny_seksjon', 'Nytt_avsnitt', 'Ny_bolk' ],
188 'PageData' => [ 'Sidedata' ],
189 'PageHistory' => [ 'Sidehistorikk', 'Historikk' ],
190 'PageInfo' => [ 'Sideinfo', 'Info' ],
191 'PageLanguage' => [ 'Sidespråk' ],
192 'PagesWithProp' => [ 'Sider_med_egenskap' ],
193 'PasswordPolicies' => [ 'Passordregler' ],
194 'PasswordReset' => [ 'Nullstill_passord' ],
195 'PermanentLink' => [ 'Permanent_lenke' ],
196 'Preferences' => [ 'Innstillinger', 'Preferanser' ],
197 'Prefixindex' => [ 'Prefiksindeks' ],
198 'Protectedpages' => [ 'Beskyttede_sider' ],
199 'Protectedtitles' => [ 'Beskyttede_titler' ],
200 'Purge' => [ 'Gjenoppfrisk' ],
201 'RandomInCategory' => [ 'Tilfeldig_fra_kategori' ],
202 'Randompage' => [ 'Tilfeldig', 'Tilfeldig_side' ],
203 'Randomredirect' => [ 'Tilfeldig_omdirigering' ],
204 'Randomrootpage' => [ 'Tilfeldig_rotside' ],
205 'Recentchanges' => [ 'Siste_endringer' ],
206 'Recentchangeslinked' => [ 'Relaterte_endringer' ],
207 'Redirect' => [ 'Omdirigering' ],
208 'RemoveCredentials' => [ 'Fjern_akkreditiver' ],
209 'Renameuser' => [ 'Gi_en_bruker_nytt_navn' ],
210 'ResetTokens' => [ 'Nullstill_nøkler' ],
211 'Revisiondelete' => [ 'Revisjonssletting' ],
212 'RunJobs' => [ 'Kjør_jobber' ],
213 'Search' => [ 'Søk' ],
214 'Shortpages' => [ 'Korte_sider' ],
215 'Specialpages' => [ 'Spesialsider' ],
216 'Statistics' => [ 'Statistikk' ],
217 'Tags' => [ 'Tagger' ],
218 'TrackingCategories' => [ 'Sporingskategorier' ],
219 'Unblock' => [ 'Avblokker' ],
220 'Uncategorizedcategories' => [ 'Ukategoriserte_kategorier' ],
221 'Uncategorizedimages' => [ 'Ukategoriserte_filer', 'Ukategoriserte_bilder' ],
222 'Uncategorizedpages' => [ 'Ukategoriserte_sider' ],
223 'Uncategorizedtemplates' => [ 'Ukategoriserte_maler' ],
224 'Undelete' => [ 'Gjenopprett' ],
225 'UnlinkAccounts' => [ 'Fjern_kontotilknytning' ],
226 'Unlockdb' => [ 'Åpne_database' ],
227 'Unusedcategories' => [ 'Ubrukte_kategorier' ],
228 'Unusedimages' => [ 'Ubrukte_filer', 'Ubrukte_bilder' ],
229 'Unusedtemplates' => [ 'Ubrukte_maler' ],
230 'Unwatchedpages' => [ 'Uovervåkede_sider' ],
231 'Upload' => [ 'Last_opp' ],
232 'UploadStash' => [ 'Opplastingsstash' ],
233 'Userlogin' => [ 'Logg_inn' ],
234 'Userlogout' => [ 'Logg_ut' ],
235 'Userrights' => [ 'Brukerrettigheter' ],
236 'Version' => [ 'Versjon' ],
237 'Wantedcategories' => [ 'Ønskede_kategorier' ],
238 'Wantedfiles' => [ 'Ønskede_filer' ],
239 'Wantedpages' => [ 'Ønskede_sider', 'Ødelagte_lenker' ],
240 'Wantedtemplates' => [ 'Ønskede_maler' ],
241 'Watchlist' => [ 'Overvåkningsliste', 'Overvåkingsliste' ],
242 'Whatlinkshere' => [ 'Lenker_hit' ],
243 'Withoutinterwiki' => [ 'Uten_interwiki' ],
244];
245
248 'articlepath' => [ '0', 'ARTIKKELSTI', 'ARTICLEPATH' ],
249 'basepagename' => [ '1', 'GRUNNSIDENAVN', 'BASEPAGENAME' ],
250 'basepagenamee' => [ '1', 'GRUNNSIDENAVNE', 'BASEPAGENAMEE' ],
251 'contentlanguage' => [ '1', 'INNHOLDSSPRÅK', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
252 'currentday' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAG', 'CURRENTDAY' ],
253 'currentday2' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAG2', 'CURRENTDAY2' ],
254 'currentdayname' => [ '1', 'NÅVÆRENDEDAGSNAVN', 'CURRENTDAYNAME' ],
255 'currentdow' => [ '1', 'NÅVÆRENDEUKEDAG', 'CURRENTDOW' ],
256 'currenthour' => [ '1', 'NÅVÆRENDETIME', 'CURRENTHOUR' ],
257 'currentmonth' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNED', 'NÅVÆRENDEMÅNED2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
258 'currentmonth1' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNED1', 'CURRENTMONTH1' ],
259 'currentmonthabbrev' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVNKORT', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
260 'currentmonthname' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVN', 'CURRENTMONTHNAME' ],
261 'currentmonthnamegen' => [ '1', 'NÅVÆRENDEMÅNEDSNAVNGEN', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
262 'currenttime' => [ '1', 'NÅVÆRENDETID', 'CURRENTTIME' ],
263 'currenttimestamp' => [ '1', 'NÅVÆRENDETIDSSTEMPEL', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
264 'currentversion' => [ '1', 'NÅVÆRENDEVERSJON', 'CURRENTVERSION' ],
265 'currentweek' => [ '1', 'NÅVÆRENDEUKE', 'CURRENTWEEK' ],
266 'currentyear' => [ '1', 'NÅVÆRENDEÅR', 'CURRENTYEAR' ],
267 'defaultsort' => [ '1', 'STANDARDSORTERING', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
268 'displaytitle' => [ '1', 'VISTITTEL', 'DISPLAYTITLE' ],
269 'filepath' => [ '0', 'FILSTI:', 'FILEPATH:' ],
270 'forcetoc' => [ '0', '__TVINGINNHOLDSFORTEGNELSE__', '__FORCETOC__' ],
271 'formatdate' => [ '0', 'datoformat', 'formatdate', 'dateformat' ],
272 'fullpagename' => [ '1', 'FULLTSIDENAVN', 'FULLPAGENAME' ],
273 'fullpagenamee' => [ '1', 'FULLTSIDENAVNE', 'FULLPAGENAMEE' ],
274 'gender' => [ '0', 'KJØNN:', 'GENDER:' ],
275 'grammar' => [ '0', 'GRAMMATIKK:', 'GRAMMAR:' ],
276 'hiddencat' => [ '1', '__SKJULTKATEGORI__', '__HIDDENCAT__' ],
277 'img_baseline' => [ '1', 'grunnlinje', 'baseline' ],
278 'img_bottom' => [ '1', 'bunn', 'bottom' ],
279 'img_center' => [ '1', 'sentrer', 'senter', 'midtstilt', 'center', 'centre' ],
280 'img_framed' => [ '1', 'ramme', 'framed', 'enframed', 'frame' ],
281 'img_frameless' => [ '1', 'rammeløs', 'ingenramme', 'frameless' ],
282 'img_left' => [ '1', 'venstre', 'left' ],
283 'img_link' => [ '1', 'lenke=$1', 'link=$1' ],
284 'img_manualthumb' => [ '1', 'miniatyr=$1', 'mini=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
285 'img_middle' => [ '1', 'midt', 'middle' ],
286 'img_none' => [ '1', 'ingen', 'none' ],
287 'img_page' => [ '1', 'side=$1', 'side $1', 'page=$1', 'page $1' ],
288 'img_right' => [ '1', 'høyre', 'right' ],
289 'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-bunn', 'text-bottom' ],
290 'img_thumbnail' => [ '1', 'miniatyr', 'mini', 'thumbnail', 'thumb' ],
291 'img_top' => [ '1', 'topp', 'top' ],
292 'img_upright' => [ '1', 'portrett', 'portrett=$1', 'portrett_$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
293 'index' => [ '1', '__INDEKSER__', '__INDEX__' ],
294 'localday' => [ '1', 'LOKALDAG', 'LOCALDAY' ],
295 'localday2' => [ '1', 'LOKALDAG2', 'LOCALDAY2' ],
296 'localdayname' => [ '1', 'LOKALDAGSNAVN', 'LOCALDAYNAME' ],
297 'localdow' => [ '1', 'LOKALUKEDAG', 'LOCALDOW' ],
298 'localhour' => [ '1', 'LOKALTIME', 'LOCALHOUR' ],
299 'localmonth' => [ '1', 'LOKALMÅNED', 'LOKALMÅNED2', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
300 'localmonth1' => [ '1', 'LOKALMÅNED1', 'LOCALMONTH1' ],
301 'localmonthabbrev' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVNKORT', 'LOCALMONTHABBREV' ],
302 'localmonthname' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVN', 'LOCALMONTHNAME' ],
303 'localmonthnamegen' => [ '1', 'LOKALMÅNEDSNAVNGEN', 'LOCALMONTHNAMEGEN' ],
304 'localtime' => [ '1', 'LOKALTID', 'LOCALTIME' ],
305 'localtimestamp' => [ '1', 'LOKALTTIDSSTEMPEL', 'LOCALTIMESTAMP' ],
306 'localurl' => [ '0', 'LOKALURL:', 'LOCALURL:' ],
307 'localurle' => [ '0', 'LOKALURLE:', 'LOCALURLE:' ],
308 'localweek' => [ '1', 'LOKALUKE', 'LOCALWEEK' ],
309 'localyear' => [ '1', 'LOKALTÅR', 'LOCALYEAR' ],
310 'namespace' => [ '1', 'NAVNEROM', 'NAMESPACE' ],
311 'namespacee' => [ '1', 'NAVNEROME', 'NAMESPACEE' ],
312 'newsectionlink' => [ '1', '__NYSEKSJONSLENKE__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
313 'nocontentconvert' => [ '0', '__INGENINNHOLDSKONVERTERING__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
314 'noeditsection' => [ '0', '__INGENSEKSJONSREDIGERING__', '__NOEDITSECTION__' ],
315 'nogallery' => [ '0', '__INTETGALLERI__', '__NOGALLERY__' ],
316 'noindex' => [ '1', '__INGENINDEKSERING__', '__NOINDEX__' ],
317 'nonewsectionlink' => [ '1', '__INGENNYSEKSJONSLENKE__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
318 'notitleconvert' => [ '0', '__INGENTITTELKONVERTERING__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
319 'notoc' => [ '0', '__INGENINNHOLDSFORTEGNELSE__', '__NOTOC__' ],
320 'ns' => [ '0', 'NR:', 'NS:' ],
321 'numberingroup' => [ '1', 'NUMMERIGRUPPE', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
322 'numberofactiveusers' => [ '1', 'ANTALLAKTIVEBRUKERE', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
323 'numberofadmins' => [ '1', 'ANTALLADMINISTRATORER', 'NUMBEROFADMINS' ],
324 'numberofarticles' => [ '1', 'ANTALLARTIKLER', 'NUMBEROFARTICLES' ],
325 'numberofedits' => [ '1', 'ANTALLREDIGERINGER', 'NUMBEROFEDITS' ],
326 'numberoffiles' => [ '1', 'ANTALLFILER', 'NUMBEROFFILES' ],
327 'numberofpages' => [ '1', 'ANTALLSIDER', 'NUMBEROFPAGES' ],
328 'numberofusers' => [ '1', 'ANTALLBRUKERE', 'NUMBEROFUSERS' ],
329 'pagename' => [ '1', 'SIDENAVN', 'PAGENAME' ],
330 'pagenamee' => [ '1', 'SIDENAVNE', 'PAGENAMEE' ],
331 'pagesincategory' => [ '1', 'SIDERIKATEGORI', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
332 'pagesinnamespace' => [ '1', 'SIDERINAVNEROM:', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
333 'pagesize' => [ '1', 'SIDESTØRRELSE', 'PAGESIZE' ],
334 'plural' => [ '0', 'FLERTALL:', 'PLURAL:' ],
335 'protectionlevel' => [ '1', 'BESKYTTELSESNIVÅ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
336 'raw' => [ '0', 'RÅ:', 'RAW:' ],
337 'redirect' => [ '0', '#OMDIRIGERING', '#REDIRECT' ],
338 'revisionday' => [ '1', 'REVISJONSDAG', 'REVISIONDAY' ],
339 'revisionday2' => [ '1', 'REVISJONSDAG2', 'REVISIONDAY2' ],
340 'revisionid' => [ '1', 'REVISJONSID', 'REVISIONID' ],
341 'revisionmonth' => [ '1', 'REVISJONSMÅNED', 'REVISIONMONTH' ],
342 'revisionmonth1' => [ '1', 'REVISJONSMÅNED1', 'REVISIONMONTH1' ],
343 'revisiontimestamp' => [ '1', 'REVISJONSTIDSSTEMPEL', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
344 'revisionuser' => [ '1', 'REVISJONSBRUKER', 'REVISIONUSER' ],
345 'revisionyear' => [ '1', 'REVISJONSÅR', 'REVISIONYEAR' ],
346 'scriptpath' => [ '0', 'SKRIPTSTI', 'SCRIPTPATH' ],
347 'server' => [ '0', 'TJENER', 'SERVER' ],
348 'servername' => [ '0', 'TJENERNAVN', 'SERVERNAME' ],
349 'special' => [ '0', 'spesial', 'special' ],
350 'staticredirect' => [ '1', '__STATISTOMDIRIGERING__', '__STATICREDIRECT__' ],
351 'stylepath' => [ '0', 'STILSTI', 'STYLEPATH' ],
352 'subjectpagename' => [ '1', 'SUBJEKTSIDENAVN', 'ARTIKKELSIDENAVN', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
353 'subjectpagenamee' => [ '1', 'SUBJEKTSIDENAVNE', 'ARTIKKELSIDENAVNE', 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ],
354 'subjectspace' => [ '1', 'SUBJEKTROM', 'ARTIKKELROM', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
355 'subjectspacee' => [ '1', 'SUBJEKTROME', 'ARTIKKELROME', 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ],
356 'subpagename' => [ '1', 'UNDERSIDENAVN', 'SUBPAGENAME' ],
357 'subpagenamee' => [ '1', 'UNDERSIDENAVNE', 'SUBPAGENAMEE' ],
358 'talkpagename' => [ '1', 'DISKUSJONSSIDENAVN', 'TALKPAGENAME' ],
359 'talkpagenamee' => [ '1', 'DISKUSJONSSIDENAVNE', 'TALKPAGENAMEE' ],
360 'talkspace' => [ '1', 'DISKUSJONSROM', 'TALKSPACE' ],
361 'talkspacee' => [ '1', 'DISKUSJONSROME', 'TALKSPACEE' ],
362 'toc' => [ '0', '__INNHOLDSFORTEGNELSE__', '__TOC__' ],
363 'url_path' => [ '0', 'STI', 'PATH' ],
364 'url_query' => [ '0', 'SPØRRING', 'QUERY' ],
365];
const NS_HELP
Definition Defines.php:76
const NS_USER
Definition Defines.php:66
const NS_FILE
Definition Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition Defines.php:73
const NS_PROJECT_TALK
Definition Defines.php:69
const NS_MEDIAWIKI
Definition Defines.php:72
const NS_TEMPLATE
Definition Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition Defines.php:53
const NS_FILE_TALK
Definition Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition Defines.php:52
const NS_TALK
Definition Defines.php:65
const NS_USER_TALK
Definition Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition Defines.php:78
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition Defines.php:75
$fallback
$defaultDateFormat
$dateFormats
$datePreferenceMigrationMap
$namespaceAliases
$linkTrail
$bookstoreList
$namespaceNames
$separatorTransformTable
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array