MediaWiki  master
MessagesNl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
65 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
66 
68  NS_MEDIA => 'Media',
69  NS_SPECIAL => 'Speciaal',
70  NS_TALK => 'Overleg',
71  NS_USER => 'Gebruiker',
72  NS_USER_TALK => 'Overleg_gebruiker',
73  NS_PROJECT_TALK => 'Overleg_$1',
74  NS_FILE => 'Bestand',
75  NS_FILE_TALK => 'Overleg_bestand',
76  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
77  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Overleg_MediaWiki',
78  NS_TEMPLATE => 'Sjabloon',
79  NS_TEMPLATE_TALK => 'Overleg_sjabloon',
80  NS_HELP => 'Help',
81  NS_HELP_TALK => 'Overleg_help',
82  NS_CATEGORY => 'Categorie',
83  NS_CATEGORY_TALK => 'Overleg_categorie',
84 ];
85 
87  'Afbeelding' => NS_FILE,
88  'Overleg_afbeelding' => NS_FILE_TALK,
89 ];
90 
92  'default',
93  'dmy',
94  'ymd',
95  'ISO 8601',
96 ];
97 
99 
101  'dmy time' => 'H:i',
102  'dmy date' => 'j M Y',
103  'dmy both' => 'j M Y H:i',
104 
105  'ymd time' => 'H:i',
106  'ymd date' => 'Y M j',
107  'ymd both' => 'Y M j H:i',
108 ];
109 
111  'Koninklijke Bibliotheek' => 'http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=5/TTL=1/CMD?ACT=SRCH&IKT=1007&SRT=RLV&TRM=$1'
112 ];
113 
115  'redirect' => [ '0', '#DOORVERWIJZING', '#REDIRECT' ],
116  'notoc' => [ '0', '__GEENINHOUD__', '__NOTOC__' ],
117  'nogallery' => [ '0', '__GEEN_GALERIJ__', '__NOGALLERY__' ],
118  'forcetoc' => [ '0', '__INHOUD_DWINGEN__', '__FORCEERINHOUD__', '__FORCETOC__' ],
119  'toc' => [ '0', '__INHOUD__', '__TOC__' ],
120  'noeditsection' => [ '0', '__NIETBEWERKBARESECTIE__', '__NOEDITSECTION__' ],
121  'currentmonth' => [ '1', 'HUIDIGEMAAND', 'HUIDIGEMAAND2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
122  'currentmonth1' => [ '1', 'HUIDIGEMAAND1', 'CURRENTMONTH1' ],
123  'currentmonthname' => [ '1', 'HUIDIGEMAANDNAAM', 'CURRENTMONTHNAME' ],
124  'currentmonthnamegen' => [ '1', 'HUIDIGEMAANDGEN', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
125  'currentmonthabbrev' => [ '1', 'HUIDIGEMAANDAFK', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
126  'currentday' => [ '1', 'HUIDIGEDAG', 'CURRENTDAY' ],
127  'currentday2' => [ '1', 'HUIDIGEDAG2', 'CURRENTDAY2' ],
128  'currentdayname' => [ '1', 'HUIDIGEDAGNAAM', 'CURRENTDAYNAME' ],
129  'currentyear' => [ '1', 'HUIDIGJAAR', 'CURRENTYEAR' ],
130  'currenttime' => [ '1', 'HUIDIGETIJD', 'CURRENTTIME' ],
131  'currenthour' => [ '1', 'HUIDIGUUR', 'CURRENTHOUR' ],
132  'localmonth' => [ '1', 'PLAATSELIJKEMAAND', 'LOKALEMAAND', 'LOKALEMAAND2', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
133  'localmonth1' => [ '1', 'LOKALEMAAND1', 'LOCALMONTH1' ],
134  'localmonthname' => [ '1', 'PLAATSELIJKEMAANDNAAM', 'LOKALEMAANDNAAM', 'LOCALMONTHNAME' ],
135  'localmonthnamegen' => [ '1', 'PLAATSELIJKEMAANDNAAMGEN', 'LOKALEMAANDNAAMGEN', 'LOCALMONTHNAMEGEN' ],
136  'localmonthabbrev' => [ '1', 'PLAATSELIJKEMAANDAFK', 'LOKALEMAANDAFK', 'LOCALMONTHABBREV' ],
137  'localday' => [ '1', 'PLAATSELIJKEDAG', 'LOKALEDAG', 'LOCALDAY' ],
138  'localday2' => [ '1', 'PLAATSELIJKEDAG2', 'LOKALEDAG2', 'LOCALDAY2' ],
139  'localdayname' => [ '1', 'PLAATSELIJKEDAGNAAM', 'LOKALEDAGNAAM', 'LOCALDAYNAME' ],
140  'localyear' => [ '1', 'PLAATSELIJKJAAR', 'LOKAALJAAR', 'LOCALYEAR' ],
141  'localtime' => [ '1', 'PLAATSELIJKETIJD', 'LOKALETIJD', 'LOCALTIME' ],
142  'localhour' => [ '1', 'PLAATSELIJKUUR', 'LOKAALUUR', 'LOCALHOUR' ],
143  'numberofpages' => [ '1', 'AANTALPAGINAS', 'AANTALPAGINA\'S', 'AANTALPAGINA’S', 'NUMBEROFPAGES' ],
144  'numberofarticles' => [ '1', 'AANTALARTIKELEN', 'NUMBEROFARTICLES' ],
145  'numberoffiles' => [ '1', 'AANTALBESTANDEN', 'NUMBEROFFILES' ],
146  'numberofusers' => [ '1', 'AANTALGEBRUIKERS', 'NUMBEROFUSERS' ],
147  'numberofactiveusers' => [ '1', 'AANTALACTIEVEGEBRUIKERS', 'ACTIEVEGEBRUIKERS', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
148  'numberofedits' => [ '1', 'AANTALBEWERKINGEN', 'NUMBEROFEDITS' ],
149  'pagename' => [ '1', 'PAGINANAAM', 'PAGENAME' ],
150  'pagenamee' => [ '1', 'PAGINANAAME', 'PAGENAMEE' ],
151  'namespace' => [ '1', 'NAAMRUIMTE', 'NAMESPACE' ],
152  'namespacee' => [ '1', 'NAAMRUIMTEE', 'NAMESPACEE' ],
153  'namespacenumber' => [ '1', 'NAAMRUIMTENUMMER', 'NAMESPACENUMBER' ],
154  'talkspace' => [ '1', 'OVERLEGRUIMTE', 'TALKSPACE' ],
155  'talkspacee' => [ '1', 'OVERLEGRUIMTEE', 'TALKSPACEE' ],
156  'subjectspace' => [ '1', 'ONDERWERPRUIMTE', 'ARTIKELRUIMTE', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
157  'subjectspacee' => [ '1', 'ONDERWERPRUIMTEE', 'ARTIKELRUIMTEE', 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ],
158  'fullpagename' => [ '1', 'VOLLEDIGEPAGINANAAM', 'FULLPAGENAME' ],
159  'fullpagenamee' => [ '1', 'VOLLEDIGEPAGINANAAME', 'FULLPAGENAMEE' ],
160  'subpagename' => [ '1', 'DEELPAGINANAAM', 'SUBPAGENAME' ],
161  'subpagenamee' => [ '1', 'DEELPAGINANAAME', 'SUBPAGENAMEE' ],
162  'rootpagename' => [ '1', 'ROOTPAGINANAAM', 'ROOTPAGENAME' ],
163  'rootpagenamee' => [ '1', 'ROOTPAGINANAAME', 'ROOTPAGENAMEE' ],
164  'basepagename' => [ '1', 'BASISPAGINANAAM', 'BASEPAGENAME' ],
165  'basepagenamee' => [ '1', 'BASISPAGINANAAME', 'BASEPAGENAMEE' ],
166  'talkpagename' => [ '1', 'OVERLEGPAGINANAAM', 'TALKPAGENAME' ],
167  'talkpagenamee' => [ '1', 'OVERLEGPAGINANAAME', 'TALKPAGENAMEE' ],
168  'subjectpagename' => [ '1', 'ONDERWERPPAGINANAAM', 'ARTIKELPAGINANAAM', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
169  'subjectpagenamee' => [ '1', 'ONDERWERPPAGINANAAME', 'ARTIKELPAGINANAAME', 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ],
170  'msg' => [ '0', 'BERICHT:', 'MSG:' ],
171  'subst' => [ '0', 'VERV:', 'SUBST:' ],
172  'safesubst' => [ '0', 'VEILIGVERV:', 'SAFESUBST:' ],
173  'msgnw' => [ '0', 'BERICHTNW', 'MSGNW:' ],
174  'img_thumbnail' => [ '1', 'miniatuur', 'thumb', 'thumbnail' ],
175  'img_manualthumb' => [ '1', 'miniatuur=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
176  'img_right' => [ '1', 'rechts', 'right' ],
177  'img_left' => [ '1', 'links', 'left' ],
178  'img_none' => [ '1', 'geen', 'none' ],
179  'img_center' => [ '1', 'gecentreerd', 'center', 'centre' ],
180  'img_framed' => [ '1', 'omkaderd', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
181  'img_frameless' => [ '1', 'kaderloos', 'frameless' ],
182  'img_lang' => [ '1', 'taal=$1', 'lang=$1' ],
183  'img_page' => [ '1', 'pagina=$1', 'pagina_$1', 'page=$1', 'page $1' ],
184  'img_upright' => [ '1', 'rechtop', 'rechtop=$1', 'rechtop$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
185  'img_border' => [ '1', 'rand', 'border' ],
186  'img_baseline' => [ '1', 'grondlijn', 'baseline' ],
187  'img_top' => [ '1', 'boven', 'top' ],
188  'img_text_top' => [ '1', 'tekst-boven', 'text-top' ],
189  'img_middle' => [ '1', 'midden', 'middle' ],
190  'img_bottom' => [ '1', 'beneden', 'bottom' ],
191  'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-beneden', 'text-bottom' ],
192  'img_link' => [ '1', 'koppeling=$1', 'verwijzing=$1', 'link=$1' ],
193  'img_class' => [ '1', 'klasse=$1', 'class=$1' ],
194  'sitename' => [ '1', 'SITENAAM', 'SITENAME' ],
195  'ns' => [ '0', 'NR:', 'NS:' ],
196  'nse' => [ '0', 'NRE:', 'NSE:' ],
197  'localurl' => [ '0', 'LOKALEURL', 'LOCALURL:' ],
198  'localurle' => [ '0', 'LOKALEURLE', 'LOCALURLE:' ],
199  'articlepath' => [ '0', 'ARTIKELPAD', 'ARTICLEPATH' ],
200  'pageid' => [ '0', 'PAGINAID', 'PAGEID' ],
201  'servername' => [ '0', 'SERVERNAAM', 'SERVERNAME' ],
202  'scriptpath' => [ '0', 'SCRIPTPAD', 'SCRIPTPATH' ],
203  'stylepath' => [ '0', 'STIJLPAD', 'STYLEPATH' ],
204  'grammar' => [ '0', 'GRAMMATICA:', 'GRAMMAR:' ],
205  'gender' => [ '0', 'GESLACHT:', 'GENDER:' ],
206  'notitleconvert' => [ '0', '__GEENPAGINANAAMCONVERSIE__', '__GEENTITELCONVERSIE__', '__GEENTC__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
207  'nocontentconvert' => [ '0', '__GEENINHOUDCONVERSIE__', '__GEENIC__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
208  'currentweek' => [ '1', 'HUIDIGEWEEK', 'CURRENTWEEK' ],
209  'currentdow' => [ '1', 'HUIDIGEDVDW', 'CURRENTDOW' ],
210  'localweek' => [ '1', 'PLAATSELIJKEWEEK', 'LOKALEWEEK', 'LOCALWEEK' ],
211  'localdow' => [ '1', 'PLAATSELIJKEDVDW', 'LOKALEDVDW', 'LOCALDOW' ],
212  'revisionid' => [ '1', 'VERSIEID', 'REVISIONID' ],
213  'revisionday' => [ '1', 'VERSIEDAG', 'REVISIONDAY' ],
214  'revisionday2' => [ '1', 'VERSIEDAG2', 'REVISIONDAY2' ],
215  'revisionmonth' => [ '1', 'VERSIEMAAND', 'REVISIONMONTH' ],
216  'revisionmonth1' => [ '1', 'VERSIEMAAND1', 'REVISIONMONTH1' ],
217  'revisionyear' => [ '1', 'VERSIEJAAR', 'REVISIONYEAR' ],
218  'revisiontimestamp' => [ '1', 'VERSIETIJD', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
219  'revisionuser' => [ '1', 'VERSIEGEBRUIKER', 'REVISIONUSER' ],
220  'revisionsize' => [ '1', 'VERSIEGROOTTE', 'REVISIONSIZE' ],
221  'plural' => [ '0', 'MEERVOUD:', 'PLURAL:' ],
222  'fullurl' => [ '0', 'VOLLEDIGEURL:', 'FULLURL:' ],
223  'fullurle' => [ '0', 'VOLLEDIGEURLE:', 'FULLURLE:' ],
224  'canonicalurl' => [ '0', 'CANOIEKEURL:', 'CANONICALURL:' ],
225  'canonicalurle' => [ '0', 'CANONIEKEURLE:', 'CANONICALURLE:' ],
226  'lcfirst' => [ '0', 'KLEERSTE:', 'LCFIRST:' ],
227  'ucfirst' => [ '0', 'GLEERSTE:', 'HLEERSTE:', 'UCFIRST:' ],
228  'lc' => [ '0', 'KL:', 'LC:' ],
229  'uc' => [ '0', 'HL:', 'UC:' ],
230  'raw' => [ '0', 'RAUW:', 'RUW:', 'RAW:' ],
231  'displaytitle' => [ '1', 'WEERGEGEVENTITEL', 'TOONTITEL', 'DISPLAYTITLE' ],
232  'rawsuffix' => [ '1', 'V', 'R' ],
233  'nocommafysuffix' => [ '0', 'GEENSCHEIDINGSTEKEN', 'NOSEP' ],
234  'newsectionlink' => [ '1', '__NIEUWESECTIELINK__', '__NIEUWESECTIEKOPPELING__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
235  'nonewsectionlink' => [ '1', '__GEENNIEUWKOPJEKOPPELING__', '__GEENNIEUWESECTIELINK__', '__GEENNIEUWKOPJEVERWIJZING__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
236  'currentversion' => [ '1', 'HUIDIGEVERSIE', 'CURRENTVERSION' ],
237  'urlencode' => [ '0', 'URLCODEREN', 'CODEERURL', 'URLENCODE:' ],
238  'anchorencode' => [ '0', 'ANKERCODEREN', 'CODEERANKER', 'ANCHORENCODE' ],
239  'currenttimestamp' => [ '1', 'HUIDIGETIJDSTEMPEL', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
240  'localtimestamp' => [ '1', 'PLAATSELIJKETIJDSTEMPEL', 'LOKALETIJDSTEMPEL', 'LOCALTIMESTAMP' ],
241  'directionmark' => [ '1', 'RICHTINGMARKERING', 'RICHTINGSMARKERING', 'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ],
242  'language' => [ '0', '#TAAL:', '#LANGUAGE:' ],
243  'contentlanguage' => [ '1', 'INHOUDSTAAL', 'INHOUDTAAL', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
244  'pagesinnamespace' => [ '1', 'PAGINASINNAAMRUIMTE', 'PAGINA’SINNAAMRUIMTE', 'PAGINA\'SINNAAMRUIMTE', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
245  'numberofadmins' => [ '1', 'AANTALBEHEERDERS', 'AANTALADMINS', 'NUMBEROFADMINS' ],
246  'formatnum' => [ '0', 'FORMATTEERNUM', 'NUMFORMATTEREN', 'FORMATNUM' ],
247  'padleft' => [ '0', 'LINKSOPVULLEN', 'PADLEFT' ],
248  'padright' => [ '0', 'RECHTSOPVULLEN', 'PADRIGHT' ],
249  'special' => [ '0', 'speciaal', 'special' ],
250  'speciale' => [ '0', 'speciaale', 'speciale' ],
251  'defaultsort' => [ '1', 'STANDAARDSORTERING:', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
252  'filepath' => [ '0', 'BESTANDSPAD:', 'FILEPATH:' ],
253  'tag' => [ '0', 'label', 'tag' ],
254  'hiddencat' => [ '1', '__VERBORGENCAT__', '__HIDDENCAT__' ],
255  'pagesincategory' => [ '1', 'PAGINASINCATEGORIE', 'PAGINASINCAT', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
256  'pagesize' => [ '1', 'PAGINAGROOTTE', 'PAGESIZE' ],
257  'noindex' => [ '1', '__GEENINDEX__', '__NOINDEX__' ],
258  'numberingroup' => [ '1', 'AANTALINGROEP', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
259  'staticredirect' => [ '1', '__STATISCHEDOORVERWIJZING__', '__STATISCHEREDIRECT__', '__STATICREDIRECT__' ],
260  'protectionlevel' => [ '1', 'BEVEILIGINGSNIVEAU', 'PROTECTIONLEVEL' ],
261  'formatdate' => [ '0', 'datumopmaak', 'formatdate', 'dateformat' ],
262  'url_path' => [ '0', 'PAD', 'PATH' ],
263  'url_query' => [ '0', 'ZOEKOPDRACHT', 'QUERY' ],
264  'defaultsort_noerror' => [ '0', 'geenfout', 'noerror' ],
265  'defaultsort_noreplace' => [ '0', 'nietvervangen', 'noreplace' ],
266  'pagesincategory_all' => [ '0', 'alle', 'all' ],
267  'pagesincategory_pages' => [ '0', 'paginas', 'pages' ],
268  'pagesincategory_subcats' => [ '0', 'ondercategorieen', 'subcats' ],
269  'pagesincategory_files' => [ '0', 'bestanden', 'files' ],
270 ];
271 
273  'Activeusers' => [ 'ActieveGebruikers' ],
274  'Allmessages' => [ 'AlleBerichten', 'Systeemberichten' ],
275  'AllMyUploads' => [ 'AlMijnUploads' ],
276  'Allpages' => [ 'AllePaginas', 'AllePagina’s', 'AllePagina\'s' ],
277  'ApiHelp' => [ 'ApiHulp' ],
278  'Ancientpages' => [ 'OudstePaginas', 'OudstePagina’s', 'OudstePagina\'s' ],
279  'Badtitle' => [ 'OnjuistePaginanaam' ],
280  'Blankpage' => [ 'LegePagina' ],
281  'Block' => [ 'Blokkeren', 'IPblokkeren', 'BlokkeerIP', 'BlokkeerIp' ],
282  'Booksources' => [ 'Boekbronnen', 'Boekinformatie' ],
283  'BrokenRedirects' => [ 'GebrokenDoorverwijzingen' ],
284  'Categories' => [ 'Categorieën' ],
285  'ChangeEmail' => [ 'E-mailWijzigen' ],
286  'ChangePassword' => [ 'WachtwoordWijzigen', 'WachtwoordHerinitialiseren' ],
287  'ComparePages' => [ 'PaginasVergelijken', 'Pagina\'sVergelijken' ],
288  'Confirmemail' => [ 'Emailbevestigen', 'E-mailbevestigen' ],
289  'Contributions' => [ 'Bijdragen' ],
290  'CreateAccount' => [ 'GebruikerAanmaken' ],
291  'Deadendpages' => [ 'VerwijslozePaginas', 'VerwijslozePagina’s', 'VerwijslozePagina\'s' ],
292  'DeletedContributions' => [ 'VerwijderdeBijdragen' ],
293  'DoubleRedirects' => [ 'DubbeleDoorverwijzingen' ],
294  'EditWatchlist' => [ 'VolglijstBewerken' ],
295  'Emailuser' => [ 'GebruikerE-mailen', 'E-mailGebruiker' ],
296  'ExpandTemplates' => [ 'SjablonenSubstitueren' ],
297  'Export' => [ 'Exporteren' ],
298  'Fewestrevisions' => [ 'MinsteVersies', 'MinsteHerzieningen', 'MinsteRevisies' ],
299  'FileDuplicateSearch' => [ 'BestandsduplicatenZoeken' ],
300  'Filepath' => [ 'Bestandspad' ],
301  'Import' => [ 'Importeren' ],
302  'Invalidateemail' => [ 'EmailAnnuleren' ],
303  'BlockList' => [ 'Blokkeerlijst', 'IP-blokkeerlijst', 'IPblokkeerlijst', 'IpBlokkeerlijst' ],
304  'LinkSearch' => [ 'VerwijzingenZoeken', 'LinksZoeken' ],
305  'Listadmins' => [ 'Beheerderlijst', 'Administratorlijst', 'Adminlijst', 'Beheerderslijst' ],
306  'Listbots' => [ 'Botlijst', 'Lijstbots' ],
307  'Listfiles' => [ 'Bestandenlijst', 'Afbeeldingenlijst' ],
308  'Listgrouprights' => [ 'GroepsrechtenWeergeven' ],
309  'Listredirects' => [ 'Doorverwijzinglijst', 'Redirectlijst' ],
310  'ListDuplicatedFiles' => [ 'DuplicaatbestandenWeergeven' ],
311  'Listusers' => [ 'Gebruikerslijst', 'Gebruikerlijst' ],
312  'Lockdb' => [ 'DBblokkeren', 'DbBlokkeren', 'BlokkeerDB' ],
313  'Log' => [ 'Logboeken', 'Logboek' ],
314  'Lonelypages' => [ 'Weespaginas', 'Weespagina\'s' ],
315  'Longpages' => [ 'LangePaginas', 'LangePagina’s', 'LangePagina\'s' ],
316  'MediaStatistics' => [ 'Mediastatistieken' ],
317  'MergeHistory' => [ 'GeschiedenisSamenvoegen' ],
318  'MIMEsearch' => [ 'MIMEzoeken', 'MIME-zoeken' ],
319  'Mostcategories' => [ 'MeesteCategorieën' ],
320  'Mostimages' => [ 'MeesteVerwezenBestanden', 'MeesteBestanden', 'MeesteAfbeeldingen' ],
321  'Mostinterwikis' => [ 'MeesteInterwikiverwijzingen' ],
322  'Mostlinked' => [ 'MeestVerwezenPaginas', 'MeestVerwezenPagina\'s', 'MeestVerwezen' ],
323  'Mostlinkedcategories' => [ 'MeestVerwezenCategorieën' ],
324  'Mostlinkedtemplates' => [ 'MeestVerwezenSjablonen' ],
325  'Mostrevisions' => [ 'MeesteVersies', 'MeesteHerzieningen', 'MeesteRevisies' ],
326  'Movepage' => [ 'PaginaHernoemen', 'PaginaVerplaatsen', 'TitelWijzigen', 'VerplaatsPagina' ],
327  'Mycontributions' => [ 'MijnBijdragen' ],
328  'MyLanguage' => [ 'MijnTaal' ],
329  'Mypage' => [ 'MijnPagina' ],
330  'Mytalk' => [ 'MijnOverleg' ],
331  'Myuploads' => [ 'MijnUploads' ],
332  'Newimages' => [ 'NieuweBestanden', 'NieuweAfbeeldingen' ],
333  'Newpages' => [ 'NieuwePaginas', 'NieuwePagina’s', 'NieuwePagina\'s' ],
334  'PagesWithProp' => [ 'PaginasMetEigenschap', 'Pagina\'sMetEigenschap' ],
335  'PageLanguage' => [ 'Paginataal' ],
336  'PasswordReset' => [ 'WachtwoordOpnieuwInstellen' ],
337  'PermanentLink' => [ 'PermanenteVerwijzing' ],
338  'Preferences' => [ 'Voorkeuren' ],
339  'Prefixindex' => [ 'Voorvoegselindex' ],
340  'Protectedpages' => [ 'BeveiligdePaginas', 'BeveiligdePagina\'s', 'BeschermdePaginas', 'BeschermdePagina’s', 'BeschermdePagina\'s' ],
341  'Protectedtitles' => [ 'BeveiligdeTitels', 'BeschermdeTitels' ],
342  'Randompage' => [ 'Willekeurig', 'WillekeurigePagina' ],
343  'RandomInCategory' => [ 'WillekeurigeUitCategorie' ],
344  'Randomredirect' => [ 'WillekeurigeDoorverwijzing' ],
345  'Randomrootpage' => [ 'WillekeurigeHoofdpagina' ],
346  'Recentchanges' => [ 'RecenteWijzigingen' ],
347  'Recentchangeslinked' => [ 'RecenteWijzigingenGelinkt', 'VerwanteWijzigingen' ],
348  'Redirect' => [ 'Doorverwijzen' ],
349  'ResetTokens' => [ 'TokensOpnieuwInstellen' ],
350  'Revisiondelete' => [ 'VersieVerwijderen', 'HerzieningVerwijderen', 'RevisieVerwijderen' ],
351  'RunJobs' => [ 'TakenUitvoeren' ],
352  'Search' => [ 'Zoeken' ],
353  'Shortpages' => [ 'KortePaginas', 'KortePagina’s', 'KortePagina\'s' ],
354  'Specialpages' => [ 'SpecialePaginas', 'SpecialePagina’s', 'SpecialePagina\'s' ],
355  'Statistics' => [ 'Statistieken' ],
356  'Tags' => [ 'Labels' ],
357  'TrackingCategories' => [ 'Trackingcategorieen' ],
358  'Unblock' => [ 'Deblokkeren' ],
359  'Uncategorizedcategories' => [ 'NietGecategoriseerdeCategorieën', 'Niet-GecategoriseerdeCategorieën' ],
360  'Uncategorizedimages' => [ 'NietGecategoriseerdeBestanden', 'NietGecategoriseerdeAfbeeldingen', 'Niet-GecategoriseerdeAfbeeldingen' ],
361  'Uncategorizedpages' => [ 'NietGecategoriseerdePaginas', 'Niet-GecategoriseerdePagina’s', 'Niet-GecategoriseerdePagina\'s' ],
362  'Uncategorizedtemplates' => [ 'NietGecategoriseerdeSjablonen' ],
363  'Undelete' => [ 'Terugplaatsen', 'Herstellen', 'VerwijderenOngedaanMaken' ],
364  'Unlockdb' => [ 'DBvrijgeven', 'DbVrijgeven', 'GeefDbVrij' ],
365  'Unusedcategories' => [ 'OngebruikteCategorieën' ],
366  'Unusedimages' => [ 'OngebruikteBestanden', 'OngebruikteAfbeeldingen' ],
367  'Unusedtemplates' => [ 'OngebruikteSjablonen' ],
368  'Unwatchedpages' => [ 'NietGevolgdePaginas', 'Niet-GevolgdePagina’s', 'Niet-GevolgdePagina\'s' ],
369  'Upload' => [ 'Uploaden' ],
370  'UploadStash' => [ 'TijdelijkeUpload' ],
371  'Userlogin' => [ 'Aanmelden', 'Inloggen' ],
372  'Userlogout' => [ 'Afmelden', 'Uitloggen' ],
373  'Userrights' => [ 'Gebruikersrechten', 'Gebruikerrechten' ],
374  'Version' => [ 'Softwareversie', 'Versie' ],
375  'Wantedcategories' => [ 'GevraagdeCategorieën' ],
376  'Wantedfiles' => [ 'GevraagdeBestanden' ],
377  'Wantedpages' => [ 'GevraagdePaginas', 'GevraagdePagina\'s', 'GevraagdePagina’s' ],
378  'Wantedtemplates' => [ 'GevraagdeSjablonen' ],
379  'Watchlist' => [ 'Volglijst' ],
380  'Whatlinkshere' => [ 'VerwijzingenNaarHier', 'Verwijzingen', 'LinksNaarHier' ],
381  'Withoutinterwiki' => [ 'ZonderInterwiki' ],
382 ];
383 
384 $linkTrail = '/^([a-zäöüïëéèà]+)(.*)$/sDu';
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:81
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:80
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesNl.php:65
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:75
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:79
$linkTrail
$linkTrail
Definition: MessagesNl.php:384
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:58
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:78
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:83
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:72
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:57
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:74
$bookstoreList
$bookstoreList
Definition: MessagesNl.php:110
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:82
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:71
$specialPageAliases
$specialPageAliases
Definition: MessagesNl.php:272
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:70
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesNl.php:67
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:77
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesNl.php:86
$magicWords
$magicWords
Definition: MessagesNl.php:114
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:84
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesNl.php:100
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesNl.php:98
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesNl.php:91