MediaWiki  master
MessagesNn.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
45 $fallback = 'nb';
46 
48  'default',
49  'dmyt',
50  'short dmyt',
51  'tdmy',
52  'short dmyt',
53  'ISO 8601',
54 ];
55 
57  'default',
58  'dmyt',
59  'short dmyt',
60  'tdmy',
61  'short tdmy',
62 ];
63 
65 
67  /*
68  'Standard',
69  '15. januar 2001 kl. 16:12',
70  '15. jan. 2001 kl. 16:12',
71  '16:12, 15. januar 2001',
72  '16:12, 15. jan. 2001',
73  'ISO 8601' => '2001-01-15 16:12:34'
74  */
75  'dmyt time' => 'H:i',
76  'dmyt date' => 'j. F Y',
77  'dmyt both' => 'j. F Y "kl." H:i',
78 
79  'short dmyt time' => 'H:i',
80  'short dmyt date' => 'j. M. Y',
81  'short dmyt both' => 'j. M. Y "kl." H:i',
82 
83  'tdmy time' => 'H:i',
84  'tdmy date' => 'j. F Y',
85  'tdmy both' => 'H:i, j. F Y',
86 
87  'short tdmy time' => 'H:i',
88  'short tdmy date' => 'j. M. Y',
89  'short tdmy both' => 'H:i, j. M. Y',
90 ];
91 
93  'Bibsys' => 'http://ask.bibsys.no/ask/action/result?kilde=biblio&fid=isbn&lang=nn&term=$1',
94  'BokBerit' => 'http://www.bokberit.no/annet_sted/bocker/$1.html',
95  'Bokkilden' => 'http://www.bokkilden.no/ProductDetails.aspx?ProductId=$1',
96  'Haugenbok' => 'http://www.haugenbok.no/resultat.cfm?st=hurtig&isbn=$1',
97  'Akademika' => 'http://www.akademika.no/sok.php?isbn=$1',
98  'Gnist' => 'http://www.gnist.no/sok.php?isbn=$1',
99  'Amazon.co.uk' => 'https://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ISBN=$1',
100  'Amazon.de' => 'https://www.amazon.de/exec/obidos/ISBN=$1',
101  'Amazon.com' => 'https://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=$1'
102 ];
103 
106  'articlepath' => [ '0', 'ARTIKKELSTIG', 'ARTICLEPATH' ],
107  'basepagename' => [ '1', 'HOVUDSIDENAMN', 'BASEPAGENAME' ],
108  'contentlanguage' => [ '1', 'INNHALDSSPRÅK', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
109  'currentday' => [ '1', 'DAGNO', 'DAGNÅ', 'CURRENTDAY' ],
110  'currentday2' => [ '1', 'DAGNO2', 'DAGNÅ2', 'CURRENTDAY2' ],
111  'currentdayname' => [ '1', 'DAGNONAMN', 'DAGNÅNAVN', 'CURRENTDAYNAME' ],
112  'currentdow' => [ '1', 'VEKEDAGNRNO', 'UKEDAGNRNÅ', 'CURRENTDOW' ],
113  'currenthour' => [ '1', 'TIMENO', 'CURRENTHOUR' ],
114  'currentmonth' => [ '1', 'MÅNADNO', 'MÅNEDNÅ', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
115  'currentmonthabbrev' => [ '1', 'MÅNADNOKORT', 'MÅNEDNÅKORT', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
116  'currentmonthname' => [ '1', 'MÅNADNONAMN', 'MÅNEDNÅNAVN', 'CURRENTMONTHNAME' ],
117  'currenttime' => [ '1', 'TIDNO', 'TIDNÅ', 'CURRENTTIME' ],
118  'currentversion' => [ '1', 'VERSJONNO', 'CURRENTVERSION' ],
119  'currentweek' => [ '1', 'VEKENRNO', 'UKENRNÅ', 'CURRENTWEEK' ],
120  'currentyear' => [ '1', 'ÅRNO', 'ÅRNÅ', 'CURRENTYEAR' ],
121  'defaultsort' => [ '1', 'STANDARDSORTERING', 'SORTERINGSNYKEL', 'SORTERINGSNØKKEL', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
122  'displaytitle' => [ '1', 'VISTITTEL', 'DISPLAYTITLE' ],
123  'filepath' => [ '0', 'FILSTIG', 'FILEPATH:' ],
124  'forcetoc' => [ '0', '__ALLTIDINNHALDSLISTE__', '__ALLTIDINNHOLDSLISTE__', '__FORCETOC__' ],
125  'formatdate' => [ '0', 'datoformat', 'formatdate', 'dateformat' ],
126  'formatnum' => [ '0', 'FORMATTAL', 'FORMATNUM' ],
127  'fullpagename' => [ '1', 'FULLTSIDENAMN', 'FULLPAGENAME' ],
128  'gender' => [ '0', 'KJØNN:', 'GENDER:' ],
129  'grammar' => [ '0', 'GRAMMATIKK:', 'GRAMMAR:' ],
130  'hiddencat' => [ '1', '__GØYMDKAT__', '__LØYNDKAT__', '__HIDDENCAT__' ],
131  'img_center' => [ '1', 'sentrum', 'center', 'centre' ],
132  'img_framed' => [ '1', 'ramme', 'ramma', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
133  'img_frameless' => [ '1', 'rammelaus', 'frameless' ],
134  'img_lang' => [ '1', 'språk=$1', 'lang=$1' ],
135  'img_left' => [ '1', 'venstre', 'left' ],
136  'img_link' => [ '1', 'lenkje=$1', 'lenke=$1', 'link=$1' ],
137  'img_manualthumb' => [ '1', 'mini=$1', 'miniatyr=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
138  'img_none' => [ '1', 'ingen', 'none' ],
139  'img_page' => [ '1', 'side=$1', 'side_$1', 'page=$1', 'page $1' ],
140  'img_right' => [ '1', 'høgre', 'høyre', 'right' ],
141  'img_thumbnail' => [ '1', 'mini', 'miniatyr', 'thumb', 'thumbnail' ],
142  'img_width' => [ '1', '$1pk', '$1px' ],
143  'language' => [ '0', '#SPRÅK:', '#LANGUAGE:' ],
144  'lc' => [ '0', 'SMÅ:', 'LC:' ],
145  'lcfirst' => [ '0', 'LFYRST:', 'LFØRST:', 'LCFIRST:' ],
146  'localurl' => [ '0', 'LOKALLENKJE:', 'LOKALLENKE:', 'LOCALURL:' ],
147  'localurle' => [ '0', 'LOKALLENKJEE:', 'LOKALLENKEE:', 'LOCALURLE:' ],
148  'localweek' => [ '1', 'LOKALVEKE', 'LOCALWEEK' ],
149  'msg' => [ '0', 'MLD:', 'MSG:' ],
150  'msgnw' => [ '0', 'IKWIKMELD:', 'MSGNW:' ],
151  'namespace' => [ '1', 'NAMNEROM', 'NAVNEROM', 'NAMESPACE' ],
152  'noeditsection' => [ '0', '__INGABOLKENDRING__', '__INGABOLKREDIGERING__', '__INGENDELENDRING__', '__NOEDITSECTION__' ],
153  'nogallery' => [ '0', '__INKJEGALLERI__', '__NOGALLERY__' ],
154  'notoc' => [ '0', '__INGAINNHALDSLISTE__', '__INGENINNHOLDSLISTE__', '__NOTOC__' ],
155  'ns' => [ '0', 'NR:', 'NS:' ],
156  'numberofactiveusers' => [ '1', 'AKTIVEBRUKARAR', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
157  'numberofadmins' => [ '1', 'ADMINTAL', 'ADMINISTRATORTAL', 'NUMBEROFADMINS' ],
158  'numberofarticles' => [ '1', 'INNHALDSSIDETAL', 'INNHOLDSSIDETALL', 'NUMBEROFARTICLES' ],
159  'numberofedits' => [ '1', 'ENDRINGSTAL', 'NUMBEROFEDITS' ],
160  'numberoffiles' => [ '1', 'FILTAL', 'NUMBEROFFILES' ],
161  'numberofpages' => [ '1', 'SIDETAL', 'NUMBEROFPAGES' ],
162  'numberofusers' => [ '1', 'BRUKARTAL', 'NUMBEROFUSERS' ],
163  'pageid' => [ '0', 'SIDEID', 'PAGEID' ],
164  'pagename' => [ '1', 'SIDENAMN', 'SIDENAVN', 'PAGENAME' ],
165  'pagenamee' => [ '1', 'SIDENAMNE', 'SIDENAVNE', 'PAGENAMEE' ],
166  'pagesincategory' => [ '1', 'SIDERIKAT', 'SIDERIKATEGORI', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
167  'pagesincategory_all' => [ '0', 'alle', 'all' ],
168  'pagesincategory_files' => [ '0', 'filer', 'files' ],
169  'pagesincategory_pages' => [ '0', 'sider', 'pages' ],
170  'pagesincategory_subcats' => [ '0', 'underkategoriar', 'subcats' ],
171  'pagesinnamespace' => [ '1', 'SIDERINAMNEROM', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
172  'pagesize' => [ '1', 'SIDESTORLEIK', 'PAGESIZE' ],
173  'plural' => [ '0', 'FLEIRTAL:', 'PLURAL:' ],
174  'protectionlevel' => [ '1', 'VERNENIVÅ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
175  'redirect' => [ '0', '#OMDIRIGER', '#omdiriger', '#REDIRECT' ],
176  'revisionday' => [ '1', 'VERSJONSDAG', 'REVISIONDAY' ],
177  'revisionday2' => [ '1', 'VERSJONSDAG2', 'REVISIONDAY2' ],
178  'revisionid' => [ '1', 'VERSJONSID', 'REVISIONID' ],
179  'revisionmonth' => [ '1', 'VERSJONSMÅNAD', 'REVISIONMONTH' ],
180  'revisionmonth1' => [ '1', 'VERSJONSMÅNAD1', 'REVISIONMONTH1' ],
181  'revisiontimestamp' => [ '1', 'VERSJONSTIDSTEMPEL', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
182  'revisionuser' => [ '1', 'VERSJONSBRUKAR', 'REVISIONUSER' ],
183  'revisionyear' => [ '1', 'VERSJONSÅR', 'REVISIONYEAR' ],
184  'safesubst' => [ '0', 'TRYGGLIMINN:', 'SAFESUBST:' ],
185  'scriptpath' => [ '0', 'SKRIPTSTIG', 'SKRIPTSTI', 'SCRIPTPATH' ],
186  'server' => [ '0', 'TENAR', 'TJENER', 'SERVER' ],
187  'servername' => [ '0', 'TENARNAMN', 'TJENERNAVN', 'SERVERNAME' ],
188  'sitename' => [ '1', 'NETTSTADNAMN', 'SITENAME' ],
189  'special' => [ '0', 'spesial', 'special' ],
190  'subpagename' => [ '1', 'UNDERSIDENAMN', 'SUBPAGENAME' ],
191  'subst' => [ '0', 'LIMINN:', 'SUBST:' ],
192  'tag' => [ '0', 'merke', 'tag' ],
193  'talkpagename' => [ '1', 'DISKUSJONSSIDENAMN', 'TALKPAGENAME' ],
194  'toc' => [ '0', '__INNHALDSLISTE__', '__INNHOLDSLISTE__', '__TOC__' ],
195  'uc' => [ '0', 'STORE:', 'UC:' ],
196  'ucfirst' => [ '0', 'SFYRST:', 'SFØRST:', 'UCFIRST:' ],
197  'url_path' => [ '0', 'STIG', 'PATH' ],
198 ];
199 
201  NS_MEDIA => 'Filpeikar',
202  NS_SPECIAL => 'Spesial',
203  NS_TALK => 'Diskusjon',
204  NS_USER => 'Brukar',
205  NS_USER_TALK => 'Brukardiskusjon',
206  NS_PROJECT_TALK => '$1-diskusjon',
207  NS_FILE => 'Fil',
208  NS_FILE_TALK => 'Fildiskusjon',
209  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
210  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki-diskusjon',
211  NS_TEMPLATE => 'Mal',
212  NS_TEMPLATE_TALK => 'Maldiskusjon',
213  NS_HELP => 'Hjelp',
214  NS_HELP_TALK => 'Hjelpdiskusjon',
215  NS_CATEGORY => 'Kategori',
216  NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoridiskusjon',
217 ];
218 
221  'Activeusers' => [ 'Verksame_brukarar', 'Aktive_brukarar' ],
222  'Allmessages' => [ 'Alle_systemmeldingar' ],
223  'AllMyUploads' => [ 'Alle_opplastingane_mine' ],
224  'Allpages' => [ 'Alle_sider' ],
225  'Ancientpages' => [ 'Gamle_sider' ],
226  'Badtitle' => [ 'Dårleg_tittel' ],
227  'Blankpage' => [ 'Tom_side' ],
228  'Block' => [ 'Blokker' ],
229  'BlockList' => [ 'Blokkeringsliste' ],
230  'Booksources' => [ 'Bokkjelder' ],
231  'BrokenRedirects' => [ 'Blindvegsomdirigeringar' ],
232  'Categories' => [ 'Kategoriar' ],
233  'ChangeEmail' => [ 'Endra_e-post', 'Endre_e-post' ],
234  'ChangePassword' => [ 'Nullstill_passord' ],
235  'ComparePages' => [ 'Samanlikna_sider', 'Samanlikne_sider', 'Samanlikn_sider' ],
236  'Confirmemail' => [ 'Stadfest_e-postadresse' ],
237  'Contributions' => [ 'Bidrag' ],
238  'CreateAccount' => [ 'Opprett_konto' ],
239  'Deadendpages' => [ 'Blindvegsider' ],
240  'DeletedContributions' => [ 'Sletta_brukarbidrag' ],
241  'DoubleRedirects' => [ 'Doble_omdirigeringar' ],
242  'EditWatchlist' => [ 'Endra_overvakingsliste', 'Endre_overvakingsliste' ],
243  'Emailuser' => [ 'E-post' ],
244  'Export' => [ 'Eksport' ],
245  'Fewestrevisions' => [ 'Færrast_endringar' ],
246  'FileDuplicateSearch' => [ 'Filduplikatsøk' ],
247  'Filepath' => [ 'Filstig', 'Filsti' ],
248  'Import' => [ 'Importer' ],
249  'Invalidateemail' => [ 'Gjer_e-post_ugyldig' ],
250  'JavaScriptTest' => [ 'Utrøyning_av_JavaScript', 'JavaScript-test' ],
251  'LinkSearch' => [ 'Lenkjesøk', 'Lenkesøk' ],
252  'Listadmins' => [ 'Administratorliste', 'Administratorar' ],
253  'Listbots' => [ 'Bottliste', 'Bottar', 'Robotliste', 'Robotar' ],
254  'Listfiles' => [ 'Filliste' ],
255  'Listgrouprights' => [ 'Grupperettar' ],
256  'Listredirects' => [ 'Omdirigeringsliste' ],
257  'Listusers' => [ 'Brukarliste' ],
258  'Lockdb' => [ 'Lås_database' ],
259  'Log' => [ 'Logg', 'Loggar' ],
260  'Lonelypages' => [ 'Foreldrelause_sider' ],
261  'Longpages' => [ 'Lange_sider' ],
262  'MergeHistory' => [ 'Flettehistorie' ],
263  'MIMEsearch' => [ 'MIME-søk' ],
264  'Mostcategories' => [ 'Flest_kategoriar' ],
265  'Mostimages' => [ 'Mest_brukte_filer' ],
266  'Mostinterwikis' => [ 'Flest_interwikilenkjer', 'Mest_interwiki' ],
267  'Mostlinked' => [ 'Mest_lenka_sider', 'Mest_lenkja_sider' ],
268  'Mostlinkedcategories' => [ 'Mest_brukte_kategoriar' ],
269  'Mostlinkedtemplates' => [ 'Mest_brukte_malar' ],
270  'Mostrevisions' => [ 'Flest_endringar' ],
271  'Movepage' => [ 'Flytt_side' ],
272  'Mycontributions' => [ 'Bidraga_mine' ],
273  'MyLanguage' => [ 'Språket_mitt' ],
274  'Mypage' => [ 'Sida_mi' ],
275  'Mytalk' => [ 'Diskusjonssida_mi' ],
276  'Myuploads' => [ 'Opplastingane_mine' ],
277  'Newimages' => [ 'Nye_filer' ],
278  'Newpages' => [ 'Nye_sider' ],
279  'PermanentLink' => [ 'Permanent_lenkje', 'Permanent_lenke' ],
280  'Preferences' => [ 'Innstillingar' ],
281  'Prefixindex' => [ 'Prefiksindeks' ],
282  'Protectedpages' => [ 'Verna_sider' ],
283  'Protectedtitles' => [ 'Verna_sidenamn' ],
284  'RandomInCategory' => [ 'Tilfeldig_frå_kategori' ],
285  'Randompage' => [ 'Tilfeldig_side' ],
286  'Randomredirect' => [ 'Tilfeldig_omdirigering' ],
287  'Recentchanges' => [ 'Siste_endringar', 'Siste_endringane' ],
288  'Recentchangeslinked' => [ 'Relaterte_endringar' ],
289  'Redirect' => [ 'Omdiriger' ],
290  'Revisiondelete' => [ 'Versjonssletting' ],
291  'Search' => [ 'Søk' ],
292  'Shortpages' => [ 'Korte_sider', 'Stutte_sider' ],
293  'Specialpages' => [ 'Spesialsider', 'Særsider' ],
294  'Statistics' => [ 'Statistikk' ],
295  'Tags' => [ 'Merke' ],
296  'TrackingCategories' => [ 'Sporingskategoriar' ],
297  'Uncategorizedcategories' => [ 'Ukategoriserte_kategoriar' ],
298  'Uncategorizedimages' => [ 'Ukategoriserte_filer' ],
299  'Uncategorizedpages' => [ 'Ukategoriserte_sider' ],
300  'Uncategorizedtemplates' => [ 'Ukategoriserte_malar' ],
301  'Undelete' => [ 'Attopprett' ],
302  'Unlockdb' => [ 'Opne_database' ],
303  'Unusedcategories' => [ 'Ubrukte_kategoriar' ],
304  'Unusedimages' => [ 'Ubrukte_filer' ],
305  'Unusedtemplates' => [ 'Ubrukte_malar' ],
306  'Unwatchedpages' => [ 'Uovervaka_sider' ],
307  'Upload' => [ 'Last_opp' ],
308  'Userlogin' => [ 'Logg_inn' ],
309  'Userlogout' => [ 'Logg_ut' ],
310  'Userrights' => [ 'Brukarrettar' ],
311  'Version' => [ 'Versjon' ],
312  'Wantedcategories' => [ 'Etterspurde_kategoriar' ],
313  'Wantedfiles' => [ 'Etterspurde_filer' ],
314  'Wantedpages' => [ 'Etterspurde_sider' ],
315  'Wantedtemplates' => [ 'Etterspurde_malar' ],
316  'Watchlist' => [ 'Overvakingsliste' ],
317  'Whatlinkshere' => [ 'Lenkjer_hit' ],
318  'Withoutinterwiki' => [ 'Utan_interwiki' ],
319 ];
320 
322  ',' => "\u{00A0}",
323  '.' => ','
324 ];
325 $linkTrail = '/^([æøåa-z]+)(.*)$/sDu';
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesNn.php:66
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesNn.php:64
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesAf.php:199
$fallback
$fallback
Definition: MessagesNn.php:45
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
$datePreferenceMigrationMap
$datePreferenceMigrationMap
Definition: MessagesNn.php:56
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
$linkTrail
$linkTrail
Definition: MessagesAb.php:79
$bookstoreList
$bookstoreList
Definition: MessagesNn.php:92
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
$specialPageAliases
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesNn.php:220
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesNn.php:200
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
$magicWords
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesNn.php:105
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesNn.php:47
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75