MediaWiki  master
MessagesShn.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
12  NS_MEDIA => 'သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ',
13  NS_SPECIAL => 'ၶိုၵ်ႉတွၼ်း',
14  NS_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်',
15  NS_USER => 'ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း',
16  NS_USER_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း',
17  NS_PROJECT_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_$1',
18  NS_FILE => 'ၾၢႆႇ',
19  NS_FILE_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_ၾၢႆႇ',
20  NS_MEDIAWIKI => 'သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇ',
21  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇ',
22  NS_TEMPLATE => 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ',
23  NS_TEMPLATE_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ',
24  NS_HELP => 'လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်',
25  NS_HELP_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်',
26  NS_CATEGORY => 'ပိူင်ထၢၼ်ႈ',
27  NS_CATEGORY_TALK => 'ဢုပ်ႇၵုမ်_ပိူင်ထၢၼ်ႈ',
28 ];
29 
32  'Activeusers' => [ 'ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇ' ],
33  'Allmessages' => [ 'ၶေႃႈၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ' ],
34  'AllMyUploads' => [ 'လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵဝ်ၶႃႈတင်းသဵင်ႈ', 'ၾၢႆႇၶႃႇတင်းသဵင်ႈ' ],
35  'Allpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ' ],
36  'Ancientpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၵဝ်ႇမွၼ်ႇ' ],
37  'ApiHelp' => [ 'ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဢေႇၽီႇဢၢႆႇ' ],
38  'ApiSandbox' => [ 'ဢေႇၽီႇဢၢႆႇသႅၼ်ႉပွၵ်ႉ' ],
39  'AutoblockList' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆႁႄႉတတ်းႁင်းတူဝ်', 'သဵၼ်ႈမၢႆႁႄႉတတ်းႁင်းတူဝ်' ],
40  'Badtitle' => [ 'ႁူဝ်ၶေႃႈႁၢႆႉၸႃႉ' ],
41  'Blankpage' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈပဝ်ႇ' ],
42  'Block' => [ 'ႁႄႉတတ်း', 'ႁႄႉတတ်းဢၢႆႇၽီႇ', 'ႁႄႉတတ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း' ],
43  'BlockList' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆႁႄႉတတ်း', 'သဵၼ်ႈမၢႆႁႄႉတတ်း', 'သဵၼ်ႈမၢႆႁႄႉတတ်းဢၢႆႇၽီႇ' ],
44  'Booksources' => [ 'ငဝ်ႈငႃႇပပ်ႉ' ],
45  'BotPasswords' => [ 'ၶေႃႈလပ်ႉပွတ်ႉ' ],
46  'BrokenRedirects' => [ 'လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉဢၼ်ၵွႆဝႆႉ' ],
47  'Categories' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈ' ],
48  'ChangeContentModel' => [ 'လႅၵ်ႈလၢႆႈမေႃႇတႄႇလမ်းၼႂ်း' ],
49  'ChangeCredentials' => [ 'လႅၵ်ႈလၢႆႈလၵ်းထၢၼ်' ],
50  'ChangeEmail' => [ 'လႅၵ်ႈလၢႆႈဢီးမေးလ်' ],
51  'ChangePassword' => [ 'လႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈလပ်ႉ', 'တင်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈလပ်ႉ', 'တင်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈလပ်ႉ' ],
52  'ComparePages' => [ 'ၼိူင်းတူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈ' ],
53  'Confirmemail' => [ 'ၼႄႉၼွၼ်းဢီးမေးလ်' ],
54  'Contributions' => [ 'လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ', 'ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ' ],
55  'CreateAccount' => [ 'ၵေႃႇသၢင်ႈဢၶွင်ႉ' ],
56  'Deadendpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈသုတ်းႁၢမ်း' ],
57  'DeletedContributions' => [ 'လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸိူဝ်းမွတ်ႇဝႆႉ' ],
58  'DoubleRedirects' => [ 'ၶေႃႈပိၼ်ႇၸီႉသွင်ၵမ်း' ],
59  'EditTags' => [ 'မႄးတတ်းတိတ်းၸပ်း' ],
60  'EditWatchlist' => [ 'မႄးထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆတူၺ်း' ],
61  'Emailuser' => [ 'ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢီးမေးလ်', 'ဢီးမေးလ်' ],
62  'ExpandTemplates' => [ 'ၵီႈပိုတ်ႇထႅမ်းပလဵၵ်ႉ' ],
63  'Export' => [ 'သူင်ႇဢွၵ်ႇ' ],
64  'Fewestrevisions' => [ 'လွင်ႈမႄးၶိုၼ်းဢၼ်ႇဢေႇသုတ်း' ],
65  'FileDuplicateSearch' => [ 'သွၵ်ႈႁႃၾၢႆႇထပ်းၵၼ်' ],
66  'Filepath' => [ 'သၢႆတၢင်းၾၢႆႇ' ],
67  'GoToInterwiki' => [ 'ၵႂႃႇၸူးဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ' ],
68  'Import' => [ 'သူင်ႇၶဝ်ႈ' ],
69  'Invalidateemail' => [ 'ဢီးမေးလ်ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း' ],
70  'JavaScriptTest' => [ 'လွင်ႈၸၢမ်းၵျႃႇပႃးၸၶရိပ်ႉ' ],
71  'LinkAccounts' => [ 'ႁဵင်းၵွင်ႉဢၶွင်ႉ' ],
72  'LinkSearch' => [ 'သွၵ်ႈႁႃႁဵင်းၵွင်ႉ' ],
73  'Listadmins' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်' ],
74  'Listbots' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆပွတ်ႉ' ],
75  'ListDuplicatedFiles' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇထပ်းၵၼ်', 'သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇထပ်းၵၼ်' ],
76  'Listfiles' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇ', 'သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇ', 'သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈ' ],
77  'Listgrants' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆၶႂၢင်းပၼ်' ],
78  'Listgrouprights' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆသုၼ်ႇၸုမ်း', 'ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇၸုမ်း' ],
79  'Listredirects' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆတူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ' ],
80  'Listusers' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း', 'သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း' ],
81  'Lockdb' => [ 'ၶတ်းယွင်ၶေႃႈမုၼ်း' ],
82  'Log' => [ 'သၢႆမၢႆ', 'သၢႆမၢႆ' ],
83  'Lonelypages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈတူဝ်လဵဝ်', 'ၼႃႈလိၵ်ႈၽၢၼ်ပေႃႈ' ],
84  'Longpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈယၢဝ်း' ],
85  'MediaStatistics' => [ 'သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ' ],
86  'MergeHistory' => [ 'ပိုၼ်းလေႃး' ],
87  'MIMEsearch' => [ 'သွၵ်ႈႁႃဢႅမ်ႇဢၢႆႇဢႅမ်ႇဢီး' ],
88  'Mostcategories' => [ 'ပူင်ထၢၼ်ႈၵမ်ႉၼမ်' ],
89  'Mostimages' => [ 'ၾၢႆႇၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်', 'ၾၢႆႇၵမ်ႉၼမ်', 'ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵမ်ႉၼမ်' ],
90  'Mostinterwikis' => [ 'ဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇၵမ်ႉၼမ်' ],
91  'Mostlinked' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်', 'ၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်' ],
92  'Mostlinkedcategories' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်', 'ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်' ],
93  'Mostlinkedtemplates' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်', 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်', 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်' ],
94  'Mostrevisions' => [ 'လွင်ႈမႄးၶိုၼ်းၵမ်ႉၼမ်' ],
95  'Movepage' => [ 'ၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ' ],
96  'Mycontributions' => [ 'လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဝ်ၶႃႈ' ],
97  'MyLanguage' => [ 'ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵဝ်ၶႃႈ' ],
98  'Mypage' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၵဝ်ၶႃႈ' ],
99  'Mytalk' => [ 'လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵဝ်ၶႃႈ' ],
100  'Myuploads' => [ 'လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵဝ်ၶႃႈ', 'ၾၢႆႇၵဝ်ၶႃႈ' ],
101  'Newimages' => [ 'ၾၢႆႇဢၼ်မႂ်ႇ', 'ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ' ],
102  'Newpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ' ],
103  'PageData' => [ 'ၶေႃႈမုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ' ],
104  'PageLanguage' => [ 'ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ' ],
105  'PagesWithProp' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၶူဝ်းၶွင်', 'ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၶူဝ်းၶွင်', 'ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၶူဝ်းၶွင်', 'ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၶူဝ်းၶွင်' ],
106  'PasswordPolicies' => [ 'ပေႃႇလၸီႇၶေႃႈလပ်ႉ' ],
107  'PasswordReset' => [ 'တင်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈလပ်ႉ' ],
108  'PermanentLink' => [ 'ႁဵင်းၵွင်ႉမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ', 'ႁဵင်းၵွင်ႉမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ' ],
109  'Preferences' => [ 'ငဝ်ႈၵုမ်းၵၢၼ်' ],
110  'Prefixindex' => [ 'တူဝ်ၶပ်ႉဝႆႉၼႃႈ' ],
111  'Protectedpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ' ],
112  'Protectedtitles' => [ 'ႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ' ],
113  'RandomInCategory' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈတီႈၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇ' ],
114  'Randompage' => [ 'ၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇ', 'ၼႃႈလိၵ်ႈၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇ' ],
115  'Randomredirect' => [ 'တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇ' ],
116  'Randomrootpage' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈငဝ်ႈငႃႇၵမ်ႉသၢင်ႇတေႃႇ' ],
117  'Recentchanges' => [ 'လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ' ],
118  'Recentchangeslinked' => [ 'လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇၸိူဝ်းၵွင်ႉဝႆႉ', 'လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ' ],
119  'Redirect' => [ 'ပိၼ်ႇၸီႉ' ],
120  'RemoveCredentials' => [ 'ထွၼ်ပႅတ်ႈလၵ်းထၢၼ်' ],
121  'ResetTokens' => [ 'တင်ႈၶိုၼ်းမၢႆၶပ်ႉ' ],
122  'Revisiondelete' => [ 'မွတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈမႄးၶိုၼ်း' ],
123  'RunJobs' => [ 'ႁဵတ်းၵၢၼ်' ],
124  'Search' => [ 'သွၵ်ႈႁႃ' ],
125  'Shortpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပွတ်း' ],
126  'Specialpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း' ],
127  'Statistics' => [ 'သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ', 'သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ' ],
128  'Tags' => [ 'တိတ်းၸပ်း' ],
129  'TrackingCategories' => [ 'ၸွမ်းႁွႆးပိူင်ထၢၼ်ႈ' ],
130  'Unblock' => [ 'ပိုတ်ႇသေႃး' ],
131  'Uncategorizedcategories' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈလေႃးလႄး' ],
132  'Uncategorizedimages' => [ 'ၾၢႆႇလေႃးလႄး', 'ၶႅပ်းႁၢင်ႈလေႃးလႄး' ],
133  'Uncategorizedpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈလေႃးလႄး' ],
134  'Uncategorizedtemplates' => [ 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉလေႃးလႄး' ],
135  'Undelete' => [ 'ၶိုၼ်းဢမ်ႇမွတ်ႇ' ],
136  'UnlinkAccounts' => [ 'ၶိုၼ်းဢမ်ႇၵွင်ႉဢၶွင်ႉ' ],
137  'Unlockdb' => [ 'ၶိုၼ်းဢမ်ႇၶတ်းယွင်ၶေႃႈမုၼ်း' ],
138  'Unusedcategories' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ' ],
139  'Unusedimages' => [ 'ၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ', 'ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ' ],
140  'Unusedtemplates' => [ 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ' ],
141  'Unwatchedpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇတူၺ်းဝႆႉ' ],
142  'Upload' => [ 'လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ' ],
143  'UploadStash' => [ 'လူတ်ႇၶိုၼ်ႈတီႈသိမ်းသူင်ႇ' ],
144  'Userlogin' => [ 'လွၵ်ႉဢိၼ်ႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း', 'လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ' ],
145  'Userlogout' => [ 'လွၵ်ႉဢွၵ်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း', 'လွၵ်ႉဢွၵ်ႉ' ],
146  'Userrights' => [ 'သုၼ်ႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း', 'သုၼ်ႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း', 'ႁဵတ်းပွတ်ႉ' ],
147  'Version' => [ 'ဝႃးသျိၼ်း' ],
148  'Wantedcategories' => [ 'ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ' ],
149  'Wantedfiles' => [ 'ၾၢႆႇဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ' ],
150  'Wantedpages' => [ 'ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ', 'ႁဵင်းၵွင်ႉၸိူဝ်းလူႉဝႆႉ' ],
151  'Wantedtemplates' => [ 'ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ' ],
152  'Watchlist' => [ 'သဵၼ်ႈမၢႆတႃႇတူၺ်း' ],
153  'Whatlinkshere' => [ 'ႁဵင်းၵွင်ႉသင်တီႈၼႆႈ' ],
154  'Withoutinterwiki' => [ 'ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ' ],
155 ];
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
$specialPageAliases
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesShn.php:31
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesShn.php:11
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75