MediaWiki  master
MessagesSq.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
36  NS_MEDIA => 'Media',
37  NS_SPECIAL => 'Speciale',
38  NS_TALK => 'Diskutim',
39  NS_USER => 'Përdoruesi',
40  NS_USER_TALK => 'Përdoruesi_diskutim',
41  NS_PROJECT_TALK => '$1_diskutim',
42  NS_FILE => 'Skeda',
43  NS_FILE_TALK => 'Skeda_diskutim',
44  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
45  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki_diskutim',
46  NS_TEMPLATE => 'Stampa',
47  NS_TEMPLATE_TALK => 'Stampa_diskutim',
48  NS_HELP => 'Ndihmë',
49  NS_HELP_TALK => 'Ndihmë_diskutim',
50  NS_CATEGORY => 'Kategoria',
51  NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoria_diskutim',
52 ];
53 
55  'Perdoruesi' => NS_USER,
56  'Perdoruesi_diskutim' => NS_USER_TALK,
57  'Figura' => NS_FILE,
58  'Figura_diskutim' => NS_FILE_TALK,
59  'Ndihme' => NS_HELP,
60  'Ndihme_diskutim' => NS_HELP_TALK,
61  'Kategori' => NS_CATEGORY,
62  'Kategori_Diskutim' => NS_CATEGORY_TALK,
63 ];
64 
66  NS_USER => [ 'male' => 'Përdoruesi', 'female' => 'Përdoruesja' ],
67  NS_USER_TALK => [ 'male' => 'Përdoruesi_diskutim', 'female' => 'Përdoruesja_diskutim' ],
68 ];
69 
72  'Activeusers' => [ 'PërdoruesitAktivë' ],
73  'Allmessages' => [ 'Mesazhet', 'TëgjithaMesazhet' ],
74  'Allpages' => [ 'Faqet', 'TëgjithaFaqet' ],
75  'Ancientpages' => [ 'FaqeTëVjetra', 'FaqetAntike' ],
76  'Blankpage' => [ 'FaqeBosh' ],
77  'Block' => [ 'Blloko', 'BllokoIP' ],
78  'Booksources' => [ 'BurimetELibrave', 'BurimeteLibrave' ],
79  'Categories' => [ 'Kategoritë', 'Kategori' ],
80  'ChangeEmail' => [ 'NdryshoEmail' ],
81  'ChangePassword' => [ 'NdryshoFjalëkalimin' ],
82  'ComparePages' => [ 'KrahasoFaqet' ],
83  'Confirmemail' => [ 'KonfirmoEmail' ],
84  'Contributions' => [ 'Kontributet' ],
85  'CreateAccount' => [ 'HapLlogari' ],
86  'DeletedContributions' => [ 'KontributeTëGrisura', 'GrisKontributet' ],
87  'Emailuser' => [ 'DërgoEmail', 'EmailPërdoruesit' ],
88  'Export' => [ 'Eksporto' ],
89  'Import' => [ 'Importo' ],
90  'Listadmins' => [ 'RadhitAdminët', 'RreshtoAdmin' ],
91  'Listbots' => [ 'RadhitRobotët', 'RreshtoBotët' ],
92  'Listfiles' => [ 'RadhitSkedat', 'ListaSkedave' ],
93  'Listusers' => [ 'RadhitPërdoruesit', 'RreshtoPërdoruesit' ],
94  'Lockdb' => [ 'MbyllDB' ],
95  'Longpages' => [ 'FaqeTëGjata', 'FaqeteGjata' ],
96  'Movepage' => [ 'LëvizFaqen', 'LëvizFaqe' ],
97  'Mycontributions' => [ 'KontributetVetjake', 'KontributetëMiat' ],
98  'Mypage' => [ 'FaqjaVetjake', 'FaqjaIme' ],
99  'Mytalk' => [ 'DiskutimetVetjake', 'DiskutimiImë' ],
100  'Myuploads' => [ 'NgarkimetVetjake', 'NgarkimeteMia' ],
101  'Newimages' => [ 'SkedaTëReja' ],
102  'Newpages' => [ 'FaqeTëReja', 'FaqeteReja' ],
103  'Preferences' => [ 'Parapëlqimet', 'Preferencat' ],
104  'Protectedpages' => [ 'FaqeTëMbrojtura', 'FaqeteMbrojtura' ],
105  'Protectedtitles' => [ 'TitujTëMbrojtur', 'TitujteMbrojtur' ],
106  'Randompage' => [ 'ArtikullIRastësishëm', 'Rastësishme', 'FaqeRastësishme' ],
107  'Recentchanges' => [ 'NdryshimeSëFundmi' ],
108  'Search' => [ 'Kërko', 'Kërkim' ],
109  'Shortpages' => [ 'FaqeTëShkurtra', 'FasheteShkurta' ],
110  'Specialpages' => [ 'FaqetSpeciale' ],
111  'Statistics' => [ 'Statistikat', 'Statistika' ],
112  'Unblock' => [ 'Zhblloko' ],
113  'Uncategorizedcategories' => [ 'KategoriTëPakategorizuara', 'KategoriTëpakategorizuara' ],
114  'Uncategorizedimages' => [ 'SkedaTëPakategorizuara', 'SkedaTëpakategorizuara' ],
115  'Uncategorizedpages' => [ 'FaqeTëPakategorizuara', 'FaqeTëpakategorizuara' ],
116  'Uncategorizedtemplates' => [ 'StampaTëPakategorizuara', 'StampaTëpakategorizuara' ],
117  'Undelete' => [ 'Rikthe' ],
118  'Unlockdb' => [ 'HapDB' ],
119  'Unusedcategories' => [ 'KategoriTëPapërdorura', 'KategoriTëpapërdorura' ],
120  'Unusedimages' => [ 'SkedaTëPapërdorura', 'SkedaTëpapërdorura' ],
121  'Upload' => [ 'Ngarko' ],
122  'Userlogin' => [ 'Hyrja', 'HyrjePërdoruesi' ],
123  'Userlogout' => [ 'Dalja', 'DaljePërdoruesi' ],
124  'Version' => [ 'Versioni', 'Verzioni' ],
125  'Wantedcategories' => [ 'KategoriTëDëshiruara', 'KaetgoritëeDëshiruara' ],
126  'Wantedfiles' => [ 'SkedaTëDëshiruara', 'SkedateDëshiruara' ],
127  'Wantedpages' => [ 'FaqeTëDëshiruara', 'FaqeteDëshiruara' ],
128  'Wantedtemplates' => [ 'StampaTëDëshiruara', 'StampateDëshiruara' ],
129  'Whatlinkshere' => [ 'LidhjetKëtu' ],
130  'Withoutinterwiki' => [ 'PaLidhje', 'PaInterwiki' ],
131 ];
132 
135  'basepagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZË', 'BASEPAGENAME' ],
136  'basepagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZËE', 'BASEPAGENAMEE' ],
137  'currentday' => [ '1', 'DITASOT', 'CURRENTDAY' ],
138  'currentday2' => [ '1', 'DITASOT2', 'CURRENTDAY2' ],
139  'currentdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSOT', 'CURRENTDAYNAME' ],
140  'currenthour' => [ '1', 'ORATANI', 'CURRENTHOUR' ],
141  'currentmonth' => [ '1', 'MUAJIAKTUAL', 'MUAJIAKTUAL2', 'MUAJIMOMENTAL', 'MUAJIMOMENTAL2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
142  'currentmonth1' => [ '1', 'MUAJIAKTUAL1', 'MUAJIMOMENTAL1', 'CURRENTMONTH1' ],
143  'currentmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITAKTUAL', 'EMRIIMUAJITMOMENTAL', 'CURRENTMONTHNAME' ],
144  'currenttime' => [ '1', 'KOHATANI', 'CURRENTTIME' ],
145  'currentweek' => [ '1', 'JAVAAKTUALE', 'JAVAMOMENTALE', 'CURRENTWEEK' ],
146  'currentyear' => [ '1', 'SIVJET', 'CURRENTYEAR' ],
147  'fullpagename' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQES', 'FULLPAGENAME' ],
148  'fullpagenamee' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQESE', 'FULLPAGENAMEE' ],
149  'fullurl' => [ '0', 'URLEPLOTË', 'FULLURL:' ],
150  'gender' => [ '0', 'GJINIA:', 'GENDER:' ],
151  'grammar' => [ '0', 'GRAMATIKA:', 'GRAMMAR:' ],
152  'hiddencat' => [ '1', '__KATEGORIEFSHEHUR__', '__HIDDENCAT__' ],
153  'img_baseline' => [ '1', 'linjabazë', 'baseline' ],
154  'img_border' => [ '1', 'kufi', 'border' ],
155  'img_bottom' => [ '1', 'fund', 'bottom' ],
156  'img_center' => [ '1', 'qendër', 'qendrore', 'center', 'centre' ],
157  'img_framed' => [ '1', 'i_kornizuar', 'pa_kornizë', 'kornizë', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
158  'img_left' => [ '1', 'majtas', 'left' ],
159  'img_link' => [ '1', 'lidhja=$1', 'lidhje=$1', 'link=$1' ],
160  'img_manualthumb' => [ '1', 'parapamje=$1', 'pamje=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
161  'img_middle' => [ '1', 'mes', 'middle' ],
162  'img_none' => [ '1', 'asnjë', 's\'ka', 'none' ],
163  'img_page' => [ '1', 'faqja=$1', 'faqja $1', 'page=$1', 'page $1' ],
164  'img_right' => [ '1', 'djathtas', 'right' ],
165  'img_sub' => [ '1', 'nën', 'sub' ],
166  'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-fund', 'text-bottom' ],
167  'img_text_top' => [ '1', 'tekst-majë', 'tekst-top', 'text-top' ],
168  'img_thumbnail' => [ '1', 'parapamje', 'pamje', 'thumb', 'thumbnail' ],
169  'img_upright' => [ '1', 'vertikale', 'vertikale=$1', 'vertikale $1', 'lartdjathtas', 'lartdjathtas=$1', 'lartdjathtas $1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
170  'language' => [ '0', '#GJUHA:', '#LANGUAGE:' ],
171  'localday' => [ '1', 'DITALOKALE', 'LOCALDAY' ],
172  'localday2' => [ '1', 'DITALOKALE2', 'LOCALDAY2' ],
173  'localdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSLOKALE', 'LOCALDAYNAME' ],
174  'localhour' => [ '1', 'ORALOKALE', 'LOCALHOUR' ],
175  'localmonth' => [ '1', 'MUAJILOKAL', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
176  'localmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITLOKAL', 'LOCALMONTHNAME' ],
177  'localtime' => [ '1', 'KOHALOKALE', 'LOCALTIME' ],
178  'localurl' => [ '0', 'URLLOKALE', 'LOCALURL:' ],
179  'localyear' => [ '1', 'VITILOKAL', 'LOCALYEAR' ],
180  'namespace' => [ '1', 'HAPËSIRA', 'NAMESPACE' ],
181  'noeditsection' => [ '0', '__PAREDAKTIMPJESE__', '__JOREDAKTIMSEKSIONI__', '__NOEDITSECTION__' ],
182  'nogallery' => [ '0', '__PAGALERI__', '__JOGALERI__', '__NOGALLERY__' ],
183  'notoc' => [ '0', '__PATP__', '__JOTP__', '__NOTOC__' ],
184  'numberofactiveusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVEAKTIVË', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
185  'numberofadmins' => [ '1', 'NUMRIIADMINISTRATORËVE', 'NUMRIIADMINISTRUESVE', 'NUMBEROFADMINS' ],
186  'numberofarticles' => [ '1', 'NUMRIIARTIKUJVE', 'NUMBEROFARTICLES' ],
187  'numberofedits' => [ '1', 'NUMRIREDAKTIMEVE', 'NUMBEROFEDITS' ],
188  'numberoffiles' => [ '1', 'NUMRIISKEDAVE', 'NUMBEROFFILES' ],
189  'numberofpages' => [ '1', 'NUMRIFAQEVE', 'NUMBEROFPAGES' ],
190  'numberofusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVE', 'NUMBEROFUSERS' ],
191  'pagename' => [ '1', 'EMRIFAQES', 'PAGENAME' ],
192  'pagesize' => [ '1', 'MADHËSIAEFAQES', 'PAGESIZE' ],
193  'plural' => [ '0', 'SHUMËS:', 'PLURAL:' ],
194  'redirect' => [ '0', '#RIDREJTO', '#REDIRECT' ],
195  'server' => [ '0', 'SERVERI', 'SERVER' ],
196  'servername' => [ '0', 'EMRIISERVERIT', 'SERVERNAME' ],
197  'sitename' => [ '1', 'EMRIISITIT', 'EMRIISAJTIT', 'SITENAME' ],
198  'subpagename' => [ '1', 'EMRIINËNFAQES', 'SUBPAGENAME' ],
199  'subpagenamee' => [ '1', 'EMRIINËNFAQESE', 'SUBPAGENAMEE' ],
200  'subst' => [ '0', 'ZËVN', 'SUBST:' ],
201  'talkpagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMIT', 'TALKPAGENAME' ],
202  'talkpagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMITE', 'TALKPAGENAMEE' ],
203  'toc' => [ '0', '__TP__', '__TOC__' ],
204 ];
205 
207  'default',
208  'dmy',
209  'ISO 8601',
210 ];
213  'dmy time' => 'H:i',
214  'dmy date' => 'j F Y',
215  'dmy both' => 'j F Y H:i',
216 ];
217 
218 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesSq.php:35
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
$magicWords
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesSq.php:134
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesSq.php:212
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
$specialPageAliases
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesSq.php:71
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
$namespaceGenderAliases
$namespaceGenderAliases
Definition: MessagesSq.php:65
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesSq.php:54
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesSq.php:206
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesSq.php:211
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesSq.php:218
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75