MediaWiki master
MessagesSq.php
Go to the documentation of this file.
1<?php
34 NS_MEDIA => 'Media',
35 NS_SPECIAL => 'Speciale',
36 NS_TALK => 'Diskutim',
37 NS_USER => 'Përdoruesi',
38 NS_USER_TALK => 'Përdoruesi_diskutim',
39 NS_PROJECT_TALK => '$1_diskutim',
40 NS_FILE => 'Skeda',
41 NS_FILE_TALK => 'Skeda_diskutim',
42 NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
43 NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki_diskutim',
44 NS_TEMPLATE => 'Stampa',
45 NS_TEMPLATE_TALK => 'Stampa_diskutim',
46 NS_HELP => 'Ndihmë',
47 NS_HELP_TALK => 'Ndihmë_diskutim',
48 NS_CATEGORY => 'Kategoria',
49 NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoria_diskutim',
50];
51
53 'Perdoruesi' => NS_USER,
54 'Perdoruesi_diskutim' => NS_USER_TALK,
55 'Figura' => NS_FILE,
56 'Figura_diskutim' => NS_FILE_TALK,
57 'Ndihme' => NS_HELP,
58 'Ndihme_diskutim' => NS_HELP_TALK,
59 'Kategori' => NS_CATEGORY,
60 'Kategori_Diskutim' => NS_CATEGORY_TALK,
61];
62
64 NS_USER => [ 'male' => 'Përdoruesi', 'female' => 'Përdoruesja' ],
65 NS_USER_TALK => [ 'male' => 'Përdoruesi_diskutim', 'female' => 'Përdoruesja_diskutim' ],
66];
67
70 'Activeusers' => [ 'PërdoruesitAktivë' ],
71 'Allmessages' => [ 'Mesazhet', 'TëgjithaMesazhet' ],
72 'Allpages' => [ 'Faqet', 'TëgjithaFaqet' ],
73 'Ancientpages' => [ 'FaqeTëVjetra', 'FaqetAntike' ],
74 'Blankpage' => [ 'FaqeBosh' ],
75 'Block' => [ 'Blloko', 'BllokoIP' ],
76 'Booksources' => [ 'BurimetELibrave', 'BurimeteLibrave' ],
77 'Categories' => [ 'Kategoritë', 'Kategori' ],
78 'ChangeEmail' => [ 'NdryshoEmail' ],
79 'ChangePassword' => [ 'NdryshoFjalëkalimin' ],
80 'ComparePages' => [ 'KrahasoFaqet' ],
81 'Confirmemail' => [ 'KonfirmoEmail' ],
82 'Contributions' => [ 'Kontributet' ],
83 'CreateAccount' => [ 'HapLlogari' ],
84 'DeletedContributions' => [ 'KontributeTëGrisura', 'GrisKontributet' ],
85 'Emailuser' => [ 'DërgoEmail', 'EmailPërdoruesit' ],
86 'Export' => [ 'Eksporto' ],
87 'Import' => [ 'Importo' ],
88 'Listadmins' => [ 'RadhitAdminët', 'RreshtoAdmin' ],
89 'Listbots' => [ 'RadhitRobotët', 'RreshtoBotët' ],
90 'Listfiles' => [ 'RadhitSkedat', 'ListaSkedave' ],
91 'Listusers' => [ 'RadhitPërdoruesit', 'RreshtoPërdoruesit' ],
92 'Lockdb' => [ 'MbyllDB' ],
93 'Longpages' => [ 'FaqeTëGjata', 'FaqeteGjata' ],
94 'Movepage' => [ 'LëvizFaqen', 'LëvizFaqe' ],
95 'Mycontributions' => [ 'KontributetVetjake', 'KontributetëMiat' ],
96 'Mypage' => [ 'FaqjaVetjake', 'FaqjaIme' ],
97 'Mytalk' => [ 'DiskutimetVetjake', 'DiskutimiImë' ],
98 'Myuploads' => [ 'NgarkimetVetjake', 'NgarkimeteMia' ],
99 'Newimages' => [ 'SkedaTëReja' ],
100 'Newpages' => [ 'FaqeTëReja', 'FaqeteReja' ],
101 'Preferences' => [ 'Parapëlqimet', 'Preferencat' ],
102 'Protectedpages' => [ 'FaqeTëMbrojtura', 'FaqeteMbrojtura' ],
103 'Protectedtitles' => [ 'TitujTëMbrojtur', 'TitujteMbrojtur' ],
104 'Randompage' => [ 'ArtikullIRastësishëm', 'Rastësishme', 'FaqeRastësishme' ],
105 'Recentchanges' => [ 'NdryshimeSëFundmi' ],
106 'Renameuser' => [ 'RiemërtoPërdorues' ],
107 'Search' => [ 'Kërko', 'Kërkim' ],
108 'Shortpages' => [ 'FaqeTëShkurtra', 'FasheteShkurta' ],
109 'Specialpages' => [ 'FaqetSpeciale' ],
110 'Statistics' => [ 'Statistikat', 'Statistika' ],
111 'Unblock' => [ 'Zhblloko' ],
112 'Uncategorizedcategories' => [ 'KategoriTëPakategorizuara', 'KategoriTëpakategorizuara' ],
113 'Uncategorizedimages' => [ 'SkedaTëPakategorizuara', 'SkedaTëpakategorizuara' ],
114 'Uncategorizedpages' => [ 'FaqeTëPakategorizuara', 'FaqeTëpakategorizuara' ],
115 'Uncategorizedtemplates' => [ 'StampaTëPakategorizuara', 'StampaTëpakategorizuara' ],
116 'Undelete' => [ 'Rikthe' ],
117 'Unlockdb' => [ 'HapDB' ],
118 'Unusedcategories' => [ 'KategoriTëPapërdorura', 'KategoriTëpapërdorura' ],
119 'Unusedimages' => [ 'SkedaTëPapërdorura', 'SkedaTëpapërdorura' ],
120 'Upload' => [ 'Ngarko' ],
121 'Userlogin' => [ 'Hyrja', 'HyrjePërdoruesi' ],
122 'Userlogout' => [ 'Dalja', 'DaljePërdoruesi' ],
123 'Version' => [ 'Versioni', 'Verzioni' ],
124 'Wantedcategories' => [ 'KategoriTëDëshiruara', 'KaetgoritëeDëshiruara' ],
125 'Wantedfiles' => [ 'SkedaTëDëshiruara', 'SkedateDëshiruara' ],
126 'Wantedpages' => [ 'FaqeTëDëshiruara', 'FaqeteDëshiruara' ],
127 'Wantedtemplates' => [ 'StampaTëDëshiruara', 'StampateDëshiruara' ],
128 'Whatlinkshere' => [ 'LidhjetKëtu' ],
129 'Withoutinterwiki' => [ 'PaLidhje', 'PaInterwiki' ],
130];
131
134 'basepagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZË', 'BASEPAGENAME' ],
135 'basepagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZËE', 'BASEPAGENAMEE' ],
136 'currentday' => [ '1', 'DITASOT', 'CURRENTDAY' ],
137 'currentday2' => [ '1', 'DITASOT2', 'CURRENTDAY2' ],
138 'currentdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSOT', 'CURRENTDAYNAME' ],
139 'currenthour' => [ '1', 'ORATANI', 'CURRENTHOUR' ],
140 'currentmonth' => [ '1', 'MUAJIAKTUAL', 'MUAJIAKTUAL2', 'MUAJIMOMENTAL', 'MUAJIMOMENTAL2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
141 'currentmonth1' => [ '1', 'MUAJIAKTUAL1', 'MUAJIMOMENTAL1', 'CURRENTMONTH1' ],
142 'currentmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITAKTUAL', 'EMRIIMUAJITMOMENTAL', 'CURRENTMONTHNAME' ],
143 'currenttime' => [ '1', 'KOHATANI', 'CURRENTTIME' ],
144 'currentweek' => [ '1', 'JAVAAKTUALE', 'JAVAMOMENTALE', 'CURRENTWEEK' ],
145 'currentyear' => [ '1', 'SIVJET', 'CURRENTYEAR' ],
146 'fullpagename' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQES', 'FULLPAGENAME' ],
147 'fullpagenamee' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQESE', 'FULLPAGENAMEE' ],
148 'fullurl' => [ '0', 'URLEPLOTË', 'FULLURL:' ],
149 'gender' => [ '0', 'GJINIA:', 'GENDER:' ],
150 'grammar' => [ '0', 'GRAMATIKA:', 'GRAMMAR:' ],
151 'hiddencat' => [ '1', '__KATEGORIEFSHEHUR__', '__HIDDENCAT__' ],
152 'img_baseline' => [ '1', 'linjabazë', 'baseline' ],
153 'img_border' => [ '1', 'kufi', 'border' ],
154 'img_bottom' => [ '1', 'fund', 'bottom' ],
155 'img_center' => [ '1', 'qendër', 'qendrore', 'center', 'centre' ],
156 'img_framed' => [ '1', 'i_kornizuar', 'pa_kornizë', 'kornizë', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
157 'img_left' => [ '1', 'majtas', 'left' ],
158 'img_link' => [ '1', 'lidhja=$1', 'lidhje=$1', 'link=$1' ],
159 'img_manualthumb' => [ '1', 'parapamje=$1', 'pamje=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
160 'img_middle' => [ '1', 'mes', 'middle' ],
161 'img_none' => [ '1', 'asnjë', 's\'ka', 'none' ],
162 'img_page' => [ '1', 'faqja=$1', 'faqja $1', 'page=$1', 'page $1' ],
163 'img_right' => [ '1', 'djathtas', 'right' ],
164 'img_sub' => [ '1', 'nën', 'sub' ],
165 'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-fund', 'text-bottom' ],
166 'img_text_top' => [ '1', 'tekst-majë', 'tekst-top', 'text-top' ],
167 'img_thumbnail' => [ '1', 'parapamje', 'pamje', 'thumb', 'thumbnail' ],
168 'img_upright' => [ '1', 'vertikale', 'vertikale=$1', 'vertikale $1', 'lartdjathtas', 'lartdjathtas=$1', 'lartdjathtas $1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
169 'language' => [ '0', '#GJUHA:', '#LANGUAGE:' ],
170 'localday' => [ '1', 'DITALOKALE', 'LOCALDAY' ],
171 'localday2' => [ '1', 'DITALOKALE2', 'LOCALDAY2' ],
172 'localdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSLOKALE', 'LOCALDAYNAME' ],
173 'localhour' => [ '1', 'ORALOKALE', 'LOCALHOUR' ],
174 'localmonth' => [ '1', 'MUAJILOKAL', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
175 'localmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITLOKAL', 'LOCALMONTHNAME' ],
176 'localtime' => [ '1', 'KOHALOKALE', 'LOCALTIME' ],
177 'localurl' => [ '0', 'URLLOKALE', 'LOCALURL:' ],
178 'localyear' => [ '1', 'VITILOKAL', 'LOCALYEAR' ],
179 'namespace' => [ '1', 'HAPËSIRA', 'NAMESPACE' ],
180 'noeditsection' => [ '0', '__PAREDAKTIMPJESE__', '__JOREDAKTIMSEKSIONI__', '__NOEDITSECTION__' ],
181 'nogallery' => [ '0', '__PAGALERI__', '__JOGALERI__', '__NOGALLERY__' ],
182 'notoc' => [ '0', '__PATP__', '__JOTP__', '__NOTOC__' ],
183 'numberofactiveusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVEAKTIVË', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
184 'numberofadmins' => [ '1', 'NUMRIIADMINISTRATORËVE', 'NUMRIIADMINISTRUESVE', 'NUMBEROFADMINS' ],
185 'numberofarticles' => [ '1', 'NUMRIIARTIKUJVE', 'NUMBEROFARTICLES' ],
186 'numberofedits' => [ '1', 'NUMRIREDAKTIMEVE', 'NUMBEROFEDITS' ],
187 'numberoffiles' => [ '1', 'NUMRIISKEDAVE', 'NUMBEROFFILES' ],
188 'numberofpages' => [ '1', 'NUMRIFAQEVE', 'NUMBEROFPAGES' ],
189 'numberofusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVE', 'NUMBEROFUSERS' ],
190 'pagename' => [ '1', 'EMRIFAQES', 'PAGENAME' ],
191 'pagesize' => [ '1', 'MADHËSIAEFAQES', 'PAGESIZE' ],
192 'plural' => [ '0', 'SHUMËS:', 'PLURAL:' ],
193 'redirect' => [ '0', '#RIDREJTO', '#REDIRECT' ],
194 'server' => [ '0', 'SERVERI', 'SERVER' ],
195 'servername' => [ '0', 'EMRIISERVERIT', 'SERVERNAME' ],
196 'sitename' => [ '1', 'EMRIISITIT', 'EMRIISAJTIT', 'SITENAME' ],
197 'subpagename' => [ '1', 'EMRIINËNFAQES', 'SUBPAGENAME' ],
198 'subpagenamee' => [ '1', 'EMRIINËNFAQESE', 'SUBPAGENAMEE' ],
199 'subst' => [ '0', 'ZËVN', 'SUBST:' ],
200 'talkpagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMIT', 'TALKPAGENAME' ],
201 'talkpagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMITE', 'TALKPAGENAMEE' ],
202 'toc' => [ '0', '__TP__', '__TOC__' ],
203];
204
206 'default',
207 'dmy',
208 'ISO 8601',
209];
212 'dmy time' => 'H:i',
213 'dmy date' => 'j F Y',
214 'dmy both' => 'j F Y H:i',
215];
216
217$separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
const NS_HELP
Definition Defines.php:76
const NS_USER
Definition Defines.php:66
const NS_FILE
Definition Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition Defines.php:73
const NS_PROJECT_TALK
Definition Defines.php:69
const NS_MEDIAWIKI
Definition Defines.php:72
const NS_TEMPLATE
Definition Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition Defines.php:53
const NS_FILE_TALK
Definition Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition Defines.php:52
const NS_TALK
Definition Defines.php:65
const NS_USER_TALK
Definition Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition Defines.php:78
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition Defines.php:75
$defaultDateFormat
$namespaceGenderAliases
$dateFormats
$namespaceAliases
$datePreferences
$namespaceNames
$separatorTransformTable
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array