MediaWiki  master
MessagesSq.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
35  NS_MEDIA => 'Media',
36  NS_SPECIAL => 'Speciale',
37  NS_TALK => 'Diskutim',
38  NS_USER => 'Përdoruesi',
39  NS_USER_TALK => 'Përdoruesi_diskutim',
40  NS_PROJECT_TALK => '$1_diskutim',
41  NS_FILE => 'Skeda',
42  NS_FILE_TALK => 'Skeda_diskutim',
43  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
44  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'MediaWiki_diskutim',
45  NS_TEMPLATE => 'Stampa',
46  NS_TEMPLATE_TALK => 'Stampa_diskutim',
47  NS_HELP => 'Ndihmë',
48  NS_HELP_TALK => 'Ndihmë_diskutim',
49  NS_CATEGORY => 'Kategoria',
50  NS_CATEGORY_TALK => 'Kategoria_diskutim',
51 ];
52 
54  'Perdoruesi' => NS_USER,
55  'Perdoruesi_diskutim' => NS_USER_TALK,
56  'Figura' => NS_FILE,
57  'Figura_diskutim' => NS_FILE_TALK,
58  'Kategori' => NS_CATEGORY,
59  'Kategori_Diskutim' => NS_CATEGORY_TALK,
60 ];
61 
63  NS_USER => [ 'male' => 'Përdoruesi', 'female' => 'Përdoruesja' ],
64  NS_USER_TALK => [ 'male' => 'Përdoruesi_diskutim', 'female' => 'Përdoruesja_diskutim' ],
65 ];
66 
68  'Activeusers' => [ 'PërdoruesitAktivë' ],
69  'Allmessages' => [ 'TëgjithaMesazhet' ],
70  'Allpages' => [ 'TëgjithaFaqet' ],
71  'Ancientpages' => [ 'FaqetAntike' ],
72  'Blankpage' => [ 'FaqeBosh' ],
73  'Block' => [ 'BllokoIP' ],
74  'Booksources' => [ 'BurimeteLibrave' ],
75  'Categories' => [ 'Kategori' ],
76  'ChangeEmail' => [ 'NdryshoEmail' ],
77  'ChangePassword' => [ 'NdryshoFjalëkalimin' ],
78  'ComparePages' => [ 'KrahasoFaqet' ],
79  'Confirmemail' => [ 'KonfirmoEmail' ],
80  'Contributions' => [ 'Kontributet' ],
81  'CreateAccount' => [ 'HapLlogari' ],
82  'DeletedContributions' => [ 'GrisKontributet' ],
83  'Emailuser' => [ 'EmailPërdoruesit' ],
84  'Export' => [ 'Eksporto' ],
85  'Import' => [ 'Importo' ],
86  'Listadmins' => [ 'RreshtoAdmin' ],
87  'Listbots' => [ 'RreshtoBotët' ],
88  'Listfiles' => [ 'ListaSkedave' ],
89  'Listusers' => [ 'RreshtoPërdoruesit' ],
90  'Lockdb' => [ 'MbyllDB' ],
91  'Longpages' => [ 'FaqeteGjata' ],
92  'Movepage' => [ 'LëvizFaqe' ],
93  'Mycontributions' => [ 'KontributetëMiat' ],
94  'Mypage' => [ 'FaqjaIme' ],
95  'Mytalk' => [ 'DiskutimiImë' ],
96  'Myuploads' => [ 'NgarkimeteMia' ],
97  'Newimages' => [ 'SkedaTëReja' ],
98  'Newpages' => [ 'FaqeteReja' ],
99  'Preferences' => [ 'Preferencat' ],
100  'Protectedpages' => [ 'FaqeteMbrojtura' ],
101  'Protectedtitles' => [ 'TitujteMbrojtur' ],
102  'Randompage' => [ 'Rastësishme', 'FaqeRastësishme' ],
103  'Recentchanges' => [ 'NdryshimeSëFundmi' ],
104  'Search' => [ 'Kërkim' ],
105  'Shortpages' => [ 'FasheteShkurta' ],
106  'Specialpages' => [ 'FaqetSpeciale' ],
107  'Statistics' => [ 'Statistika' ],
108  'Unblock' => [ 'Zhblloko' ],
109  'Uncategorizedcategories' => [ 'KategoriTëpakategorizuara' ],
110  'Uncategorizedimages' => [ 'SkedaTëpakategorizuara' ],
111  'Uncategorizedpages' => [ 'FaqeTëpakategorizuara' ],
112  'Uncategorizedtemplates' => [ 'StampaTëpakategorizuara' ],
113  'Undelete' => [ 'Rikthe' ],
114  'Unlockdb' => [ 'HapDB' ],
115  'Unusedcategories' => [ 'KategoriTëpapërdorura' ],
116  'Unusedimages' => [ 'SkedaTëpapërdorura' ],
117  'Upload' => [ 'Ngarko' ],
118  'Userlogin' => [ 'HyrjePërdoruesi' ],
119  'Userlogout' => [ 'DaljePërdoruesi' ],
120  'Version' => [ 'Verzioni' ],
121  'Wantedcategories' => [ 'KaetgoritëeDëshiruara' ],
122  'Wantedfiles' => [ 'SkedateDëshiruara' ],
123  'Wantedpages' => [ 'FaqeteDëshiruara' ],
124  'Wantedtemplates' => [ 'StampateDëshiruara' ],
125  'Whatlinkshere' => [ 'LidhjetKëtu' ],
126  'Withoutinterwiki' => [ 'PaInterwiki' ],
127 ];
128 
130  'redirect' => [ '0', '#RIDREJTO', '#REDIRECT' ],
131  'notoc' => [ '0', '__JOTP__', '__NOTOC__' ],
132  'nogallery' => [ '0', '__JOGALERI__', '__NOGALLERY__' ],
133  'toc' => [ '0', '__TP__', '__TOC__' ],
134  'noeditsection' => [ '0', '__JOREDAKTIMSEKSIONI__', '__NOEDITSECTION__' ],
135  'currentmonth' => [ '1', 'MUAJIMOMENTAL', 'MUAJIMOMENTAL2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
136  'currentmonth1' => [ '1', 'MUAJIMOMENTAL1', 'CURRENTMONTH1' ],
137  'currentmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITMOMENTAL', 'CURRENTMONTHNAME' ],
138  'currentday' => [ '1', 'DITASOT', 'CURRENTDAY' ],
139  'currentday2' => [ '1', 'DITASOT2', 'CURRENTDAY2' ],
140  'currentdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSOT', 'CURRENTDAYNAME' ],
141  'currentyear' => [ '1', 'SIVJET', 'CURRENTYEAR' ],
142  'currenttime' => [ '1', 'KOHATANI', 'CURRENTTIME' ],
143  'currenthour' => [ '1', 'ORATANI', 'CURRENTHOUR' ],
144  'localmonth' => [ '1', 'MUAJILOKAL', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
145  'localmonthname' => [ '1', 'EMRIIMUAJITLOKAL', 'LOCALMONTHNAME' ],
146  'localday' => [ '1', 'DITALOKALE', 'LOCALDAY' ],
147  'localday2' => [ '1', 'DITALOKALE2', 'LOCALDAY2' ],
148  'localdayname' => [ '1', 'EMRIIDITËSLOKALE', 'LOCALDAYNAME' ],
149  'localyear' => [ '1', 'VITILOKAL', 'LOCALYEAR' ],
150  'localtime' => [ '1', 'KOHALOKALE', 'LOCALTIME' ],
151  'localhour' => [ '1', 'ORALOKALE', 'LOCALHOUR' ],
152  'numberofpages' => [ '1', 'NUMRIFAQEVE', 'NUMBEROFPAGES' ],
153  'numberofarticles' => [ '1', 'NUMRIIARTIKUJVE', 'NUMBEROFARTICLES' ],
154  'numberoffiles' => [ '1', 'NUMRIISKEDAVE', 'NUMBEROFFILES' ],
155  'numberofusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVE', 'NUMBEROFUSERS' ],
156  'numberofactiveusers' => [ '1', 'NUMRIIPËRDORUESVEAKTIVË', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
157  'numberofedits' => [ '1', 'NUMRIREDAKTIMEVE', 'NUMBEROFEDITS' ],
158  'pagename' => [ '1', 'EMRIFAQES', 'PAGENAME' ],
159  'namespace' => [ '1', 'HAPËSIRA', 'NAMESPACE' ],
160  'fullpagename' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQES', 'FULLPAGENAME' ],
161  'fullpagenamee' => [ '1', 'EMRIIPLOTËIFAQESE', 'FULLPAGENAMEE' ],
162  'subpagename' => [ '1', 'EMRIINËNFAQES', 'SUBPAGENAME' ],
163  'subpagenamee' => [ '1', 'EMRIINËNFAQESE', 'SUBPAGENAMEE' ],
164  'basepagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZË', 'BASEPAGENAME' ],
165  'basepagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESBAZËE', 'BASEPAGENAMEE' ],
166  'talkpagename' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMIT', 'TALKPAGENAME' ],
167  'talkpagenamee' => [ '1', 'EMRIIFAQESSËDISKUTIMITE', 'TALKPAGENAMEE' ],
168  'subst' => [ '0', 'ZËVN', 'SUBST:' ],
169  'img_thumbnail' => [ '1', 'parapamje', 'pamje', 'thumb', 'thumbnail' ],
170  'img_manualthumb' => [ '1', 'parapamje=$1', 'pamje=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
171  'img_right' => [ '1', 'djathtas', 'right' ],
172  'img_left' => [ '1', 'majtas', 'left' ],
173  'img_none' => [ '1', 's\'ka', 'none' ],
174  'img_center' => [ '1', 'qendër', 'qendrore', 'center', 'centre' ],
175  'img_framed' => [ '1', 'i_kornizuar', 'pa_kornizë', 'kornizë', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
176  'img_page' => [ '1', 'faqja=$1', 'faqja $1', 'page=$1', 'page $1' ],
177  'img_upright' => [ '1', 'lartdjathtas', 'lartdjathtas=$1', 'lartdjathtas $1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
178  'img_border' => [ '1', 'kufi', 'border' ],
179  'img_baseline' => [ '1', 'linjabazë', 'baseline' ],
180  'img_sub' => [ '1', 'nën', 'sub' ],
181  'img_text_top' => [ '1', 'tekst-top', 'text-top' ],
182  'img_middle' => [ '1', 'mes', 'middle' ],
183  'img_bottom' => [ '1', 'fund', 'bottom' ],
184  'img_text_bottom' => [ '1', 'tekst-fund', 'text-bottom' ],
185  'img_link' => [ '1', 'lidhje=$1', 'link=$1' ],
186  'sitename' => [ '1', 'EMRIISAJTIT', 'SITENAME' ],
187  'localurl' => [ '0', 'URLLOKALE', 'LOCALURL:' ],
188  'server' => [ '0', 'SERVERI', 'SERVER' ],
189  'servername' => [ '0', 'EMRIISERVERIT', 'SERVERNAME' ],
190  'grammar' => [ '0', 'GRAMATIKA:', 'GRAMMAR:' ],
191  'gender' => [ '0', 'GJINIA:', 'GENDER:' ],
192  'currentweek' => [ '1', 'JAVAMOMENTALE', 'CURRENTWEEK' ],
193  'plural' => [ '0', 'SHUMËS:', 'PLURAL:' ],
194  'fullurl' => [ '0', 'URLEPLOTË', 'FULLURL:' ],
195  'language' => [ '0', '#GJUHA:', '#LANGUAGE:' ],
196  'numberofadmins' => [ '1', 'NUMRIIADMINISTRUESVE', 'NUMBEROFADMINS' ],
197  'hiddencat' => [ '1', '__KATEGORIEFSHEHUR__', '__HIDDENCAT__' ],
198  'pagesize' => [ '1', 'MADHËSIAEFAQES', 'PAGESIZE' ],
199 ];
200 
202  'default',
203  'dmy',
204  'ISO 8601',
205 ];
208  'dmy time' => 'H:i',
209  'dmy date' => 'j F Y',
210  'dmy both' => 'j F Y H:i',
211 ];
212 
213 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesSq.php:34
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:81
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:80
$magicWords
$magicWords
Definition: MessagesSq.php:129
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:75
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:79
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesSq.php:207
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:58
$specialPageAliases
$specialPageAliases
Definition: MessagesSq.php:67
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:78
$namespaceGenderAliases
$namespaceGenderAliases
Definition: MessagesSq.php:62
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:83
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesSq.php:53
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:72
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:57
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:74
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesSq.php:201
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:82
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesSq.php:206
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:71
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:70
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:77
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesSq.php:213
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:84