MediaWiki  master
MessagesSr_ec.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
36  NS_MEDIA => 'Медиј',
37  NS_SPECIAL => 'Посебно',
38  NS_TALK => 'Разговор',
39  NS_USER => 'Корисник',
40  NS_USER_TALK => 'Разговор_са_корисником',
41  NS_PROJECT_TALK => 'Разговор_о_$1',
42  NS_FILE => 'Датотека',
43  NS_FILE_TALK => 'Разговор_о_датотеци',
44  NS_MEDIAWIKI => 'Медијавики',
45  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Разговор_о_Медијавикију',
46  NS_TEMPLATE => 'Шаблон',
47  NS_TEMPLATE_TALK => 'Разговор_о_шаблону',
48  NS_HELP => 'Помоћ',
49  NS_HELP_TALK => 'Разговор_о_помоћи',
50  NS_CATEGORY => 'Категорија',
51  NS_CATEGORY_TALK => 'Разговор_о_категорији',
52 ];
53 
55  # Aliases for Latin script namespaces
56  "Medija" => NS_MEDIA,
57  "Posebno" => NS_SPECIAL,
58  "Razgovor" => NS_TALK,
59  "Korisnik" => NS_USER,
60  "Razgovor_sa_korisnikom" => NS_USER_TALK,
61  "Razgovor_o_$1" => NS_PROJECT_TALK,
62  "Slika" => NS_FILE,
63  "Razgovor_o_slici" => NS_FILE_TALK,
64  "MedijaViki" => NS_MEDIAWIKI,
65  "Razgovor_o_MedijaVikiju" => NS_MEDIAWIKI_TALK,
66  'Šablon' => NS_TEMPLATE,
67  'Razgovor_o_šablonu' => NS_TEMPLATE_TALK,
68  'Pomoć' => NS_HELP,
69  'Razgovor_o_pomoći' => NS_HELP_TALK,
70  'Kategorija' => NS_CATEGORY,
71  'Razgovor_o_kategoriji' => NS_CATEGORY_TALK,
72 
73  'Медија' => NS_MEDIA,
74  'Слика' => NS_FILE,
75  'Разговор_о_слици' => NS_FILE_TALK,
76  'МедијаВики' => NS_MEDIAWIKI,
77  'Разговор_о_МедијаВикију' => NS_MEDIAWIKI_TALK,
78 ];
79 
81  'default',
82  'hh:mm d. month y.',
83  'hh:mm d month y',
84  'hh:mm dd.mm.yyyy',
85  'hh:mm d.m.yyyy',
86  'hh:mm d. mon y.',
87  'hh:mm d mon y',
88  'h:mm d. month y.',
89  'h:mm d month y',
90  'h:mm dd.mm.yyyy',
91  'h:mm d.m.yyyy',
92  'h:mm d. mon y.',
93  'h:mm d mon y',
94 ];
95 
98  'Activeusers' => [ 'Активни_корисници', 'АктивниКорисници' ],
99  'Allmessages' => [ 'Све_поруке', 'СвеПоруке' ],
100  'AllMyUploads' => [ 'Сва_моја_отпремања', 'СваМојаОтпремања', 'СвеМојеДатотеке' ],
101  'Allpages' => [ 'Све_странице', 'СвеСтранице' ],
102  'Ancientpages' => [ 'Најстарије_странице', 'НајстаријеСтранице', 'НајстаријиЧланци' ],
103  'ApiHelp' => [ 'Помоћ_око_API-ја', 'API_помоћ' ],
104  'ApiSandbox' => [ 'Песак_API-ја', 'API_песак', 'АПИ_песак' ],
105  'AutoblockList' => [ 'Списак_аутоблокада', 'СписакАутоблокова', 'Аутоблокаде', 'Аутоблокови' ],
106  'Badtitle' => [ 'Неисправан_наслов', 'Лош_наслов', 'ЛошНаслов' ],
107  'Blankpage' => [ 'Празна_страница', 'ПразнаСтраница' ],
108  'Block' => [ 'Блокирај', 'БлокирајИП', 'БлокирајКорисника' ],
109  'BlockList' => [ 'Списак_блокада', 'СписакБлокада', 'СписакБлокираних', 'ПописБлокираних' ],
110  'Booksources' => [ 'Штампани_извори', 'ШтампаниИзвори', 'КњижевниИзвори' ],
111  'BotPasswords' => [ 'Лозинке_ботова', 'ЛозинкеБотова' ],
112  'BrokenRedirects' => [ 'Покварена_преусмерења', 'Неисправна_преусмерења', 'ПокваренаПреусмерења' ],
113  'Categories' => [ 'Категорије' ],
114  'ChangeContentModel' => [ 'Промени_садржински_модел', 'ПромениМоделСадржаја', 'ИзмениМоделСадржаја' ],
115  'ChangeCredentials' => [ 'Промени_акредитиве', 'ПромениАкредитиве' ],
116  'ChangeEmail' => [ 'Промени_имејл', 'ПромениИмејл', 'ПромениИмејлАдресу' ],
117  'ChangePassword' => [ 'Промени_лозинку', 'ПромениЛозинку' ],
118  'ComparePages' => [ 'Упореди_странице', 'УпоредиСтранице' ],
119  'Confirmemail' => [ 'Потврди_имејл', 'ПотврдиИмејл', 'ПотврдиЕ-пошту', 'Потврда_е-поште' ],
120  'Contributions' => [ 'Доприноси', 'Прилози' ],
121  'CreateAccount' => [ 'Отвори_налог', 'ОтвориНалог' ],
122  'Deadendpages' => [ 'Ћорсокаци', 'СтраницеКојеНеВодеНикуда', 'СлепеСтранице' ],
123  'DeletedContributions' => [ 'Избрисани_доприноси', 'ОбрисаниДоприноси' ],
124  'Diff' => [ 'Разлике' ],
125  'DoubleRedirects' => [ 'Двострука_преусмерења', 'ДвострукаПреусмерења' ],
126  'EditPage' => [ 'Уреди_страницу', 'УредиСтраницу', 'Уреди' ],
127  'EditTags' => [ 'Уреди_ознаке', 'УредиОзнаке' ],
128  'EditWatchlist' => [ 'Уреди_списак_надгледања', 'УредиСписакНадгледања' ],
129  'Emailuser' => [ 'Пошаљи_имејл_кориснику', 'ПошаљиИмејлКориснику' ],
130  'ExpandTemplates' => [ 'Прошири_шаблоне', 'ПрошириШаблоне' ],
131  'Export' => [ 'Извези' ],
132  'Fewestrevisions' => [ 'Најмање_измена', 'НајмањеИзмена', 'ЧланциСаНајмањеРевизија' ],
133  'FileDuplicateSearch' => [ 'Претрага_дупликата_датотека', 'ПретрагаДупликатаДатотека' ],
134  'Filepath' => [ 'Путања_до_датотеке', 'Путања_датотеке', 'ПутањаДатотеке' ],
135  'GoToInterwiki' => [ 'Посети_међувики', 'ПосетиМеђувики' ],
136  'Import' => [ 'Увези' ],
137  'Invalidateemail' => [ 'Откажи_потврду_имејла', 'ПоништиИмејл' ],
138  'JavaScriptTest' => [ 'Тестирање_JavaScript-а', 'ТестирањеЈаваскрипта' ],
139  'LinkAccounts' => [ 'Повежи_налоге', 'ПовежиНалоге' ],
140  'LinkSearch' => [ 'Претрага_веза', 'ПретрагаВеза' ],
141  'Listadmins' => [ 'Списак_администратора', 'СписакАдминистратора', 'ПописАдминистратора' ],
142  'Listbots' => [ 'Списак_ботова', 'СписакБотова', 'ПописБотова' ],
143  'ListDuplicatedFiles' => [ 'Списак_дуплираних_датотека', 'СписакДупликата' ],
144  'Listfiles' => [ 'Списак_датотека', 'СписакДатотека', 'СписакСлика' ],
145  'Listgrants' => [ 'Списак_дозвола', 'СписакДозвола' ],
146  'Listgrouprights' => [ 'Списак_права_корисничких_група', 'Списак_корисничких_права', 'СписакКорисничкихПрава' ],
147  'Listredirects' => [ 'Списак_преусмерења', 'СписакПреусмерења' ],
148  'Listusers' => [ 'Списак_корисника', 'СписакКорисника', 'Кориснички_списак', 'КорисничкиСписак' ],
149  'Lockdb' => [ 'Закључај_базу_података', 'ЗакључајБазуПодатака', 'Закључај_базу', 'ЗакључајБазу' ],
150  'Log' => [ 'Дневник', 'Извештај', 'Извештаји' ],
151  'Lonelypages' => [ 'Сирочићи' ],
152  'Longpages' => [ 'Дуге_странице', 'ДугачкеСтранице', 'ДугачкеСтране' ],
153  'MediaStatistics' => [ 'Статистика_датотека', 'СтатистикеМедија' ],
154  'MergeHistory' => [ 'Обједини_историју', 'Споји_историју', 'СпојиИсторију' ],
155  'MIMEsearch' => [ 'Претрага_по_MIME-у', 'MIME_претрага' ],
156  'Mostcategories' => [ 'Највише_категорија', 'НајвишеКатегорија', 'ЧланциСаНајвишеКатегорија' ],
157  'Mostimages' => [ 'Најповезаније_датотеке', 'НајповезанијеДатотеке', 'НајповезанијеСлике' ],
158  'Mostinterwikis' => [ 'Највише_међувикија', 'НајвишеМеђувикија' ],
159  'Mostlinked' => [ 'Најповезаније_странице', 'НајповезанијеСтранице', 'НајповезанијеСтране' ],
160  'Mostlinkedcategories' => [ 'Најповезаније_категорије', 'НајповезанијеКатегорије' ],
161  'Mostlinkedtemplates' => [ 'Најповезанији_шаблони', 'НајповезанијиШаблони' ],
162  'Mostrevisions' => [ 'Највише_измена', 'НајвишеИзмена', 'НајвишеРевизија', 'ЧланциСаНајвишеРевизија' ],
163  'Movepage' => [ 'Премести_страницу', 'ПреместиСтраницу', 'Премести', 'Преусмери' ],
164  'Mycontributions' => [ 'Моји_доприноси', 'МојиДоприноси', 'Моји_прилози' ],
165  'MyLanguage' => [ 'Мој_језик', 'МојЈезик' ],
166  'Mypage' => [ 'Моја_страница', 'МојаСтраница' ],
167  'Mytalk' => [ 'Мој_разговор', 'МојРазговор' ],
168  'Myuploads' => [ 'Моја_отпремања', 'МојаОтпремања', 'Моја_слања' ],
169  'Newimages' => [ 'Нове_датотеке', 'НовеДатотеке', 'НовиФајлови', 'НовеСлике' ],
170  'Newpages' => [ 'Нове_странице', 'НовеСтранице', 'НовеСтране' ],
171  'NewSection' => [ 'Нови_одељак', 'НовиОдељак' ],
172  'PageData' => [ 'Подаци_странице', 'ПодациСтранице' ],
173  'PageHistory' => [ 'Историја_странице', 'ИсторијаСтранице', 'Историја' ],
174  'PageLanguage' => [ 'Језик_странице', 'ЈезикСтранице' ],
175  'PagesWithProp' => [ 'Странице_са_својством', 'СтраницеСаСвојством' ],
176  'PasswordPolicies' => [ 'Правила_о_лозинкама', 'ПравилаЗаЛозинке' ],
177  'PasswordReset' => [ 'Ресетовање_лозинке', 'РесетовањеЛозинке' ],
178  'PermanentLink' => [ 'Трајна_веза', 'ТрајнаВеза', 'Привремена_веза' ],
179  'Preferences' => [ 'Подешавања', 'Поставке' ],
180  'Prefixindex' => [ 'Странице_с_префиксом', 'СтраницеСаПрефиксом' ],
181  'Protectedpages' => [ 'Заштићене_странице', 'ЗаштићенеСтранице' ],
182  'Protectedtitles' => [ 'Заштићени_наслови', 'ЗаштићениНаслови' ],
183  'Purge' => [ 'Освежи' ],
184  'RandomInCategory' => [ 'Насумична_страница_у_категорији', 'Случајна_страница_у_категорији', 'Случајна_страна_у_категорији' ],
185  'Randompage' => [ 'Насумична_страница', 'СлучајнаСтраница', 'СлучајнаСтрана' ],
186  'Randomredirect' => [ 'Насумично_преусмерење', 'СлучајноПреусмерење' ],
187  'Randomrootpage' => [ 'Насумична_коренска_страница', 'СлучајнаОсновнаСтраница', 'СлучајнаОсновнаСтрана' ],
188  'Recentchanges' => [ 'Скорашње_измене', 'СкорашњеИзмене' ],
189  'Recentchangeslinked' => [ 'Повезане_измене', 'СроднеИзмене' ],
190  'Redirect' => [ 'Преусмерење' ],
191  'RemoveCredentials' => [ 'Уклони_акредитиве', 'УклониАкредитиве' ],
192  'ResetTokens' => [ 'Ресетуј_токене', 'РесетујЖетоне' ],
193  'Revisiondelete' => [ 'Брисање_измене', 'БрисањеИзмене', 'УклањањеИзмене' ],
194  'RunJobs' => [ 'Изврши_послове', 'ИзвршиПослове' ],
195  'Search' => [ 'Претражи' ],
196  'Shortpages' => [ 'Кратке_странице', 'КраткеСтранице', 'КраткиЧланци' ],
197  'Specialpages' => [ 'Посебне_странице', 'ПосебнеСтранице', 'ПосебнеСтране', 'Специјалне_странице', 'СпецијалнеСтране' ],
198  'Statistics' => [ 'Статистика', 'Статистике' ],
199  'Tags' => [ 'Ознаке' ],
200  'TrackingCategories' => [ 'Категорије_за_праћење', 'КатегоријеЗаПраћење' ],
201  'Unblock' => [ 'Деблокирај' ],
202  'Uncategorizedcategories' => [ 'Некатегорисане_категорије', 'НекатегорисанеКатегорије', 'КатегоријеБезКатегорија' ],
203  'Uncategorizedimages' => [ 'Некатегорисане_датотеке', 'НекатегорисанеДатотеке', 'СликеБезКатегорија' ],
204  'Uncategorizedpages' => [ 'Некатегорисане_странице', 'НекатегорисанеСтранице', 'Чланци_без_категорија', 'ЧланциБезКатегорија' ],
205  'Uncategorizedtemplates' => [ 'Некатегорисани_шаблони', 'НекатегорисаниШаблони', 'ШаблониБезКатегорија' ],
206  'Undelete' => [ 'Врати' ],
207  'UnlinkAccounts' => [ 'Одвежи_налоге', 'ОдвежиНалоге', 'УклониПовезивањеНалога' ],
208  'Unlockdb' => [ 'Откључај_базу_података', 'ОткључајБазуПодатака', 'Откључај_базу', 'ОткључајБазу' ],
209  'Unusedcategories' => [ 'Неупотребљене_категорије', 'НеискоришћенеКатегорије' ],
210  'Unusedimages' => [ 'Неупотребљене_датотеке', 'НеискоришћенеДатотеке', 'НеискоришћенеСлике' ],
211  'Unusedtemplates' => [ 'Неупотребљени_шаблони', 'НеискоришћениШаблони' ],
212  'Unwatchedpages' => [ 'Ненадгледане_странице', 'НенадгледанеСтранице' ],
213  'Upload' => [ 'Отпреми', 'Пошаљи' ],
214  'UploadStash' => [ 'Складиште' ],
215  'Userlogin' => [ 'Корисничка_пријава', 'КорисничкаПријава' ],
216  'Userlogout' => [ 'Корисничка_одјава', 'КорисничкаОдјава' ],
217  'Userrights' => [ 'Корисничка_права', 'КорисничкаПрава' ],
218  'Version' => [ 'Верзија', 'Издање' ],
219  'Wantedcategories' => [ 'Тражене_категорије', 'ТраженеКатегорије' ],
220  'Wantedfiles' => [ 'Тражене_датотеке', 'ТраженеДатотеке', 'ТраженеСлике' ],
221  'Wantedpages' => [ 'Тражене_странице', 'ТраженеСтранице', 'ТраженеСтране' ],
222  'Wantedtemplates' => [ 'Тражени_шаблони', 'ТражениШаблони' ],
223  'Watchlist' => [ 'Списак_надгледања', 'СписакНадгледања' ],
224  'Whatlinkshere' => [ 'Шта_води_довде', 'ШтаВодиОвде', 'Шта_је_повезано_овде' ],
225  'Withoutinterwiki' => [ 'Без_међувикија', 'БезМеђувикија' ],
226 ];
227 
229  'default',
230  'hh:mm d. month y.',
231  'hh:mm d month y',
232  'hh:mm dd.mm.yyyy',
233  'hh:mm d.m.yyyy',
234  'hh:mm d. mon y.',
235  'hh:mm d mon y',
236  'h:mm d. month y.',
237  'h:mm d month y',
238  'h:mm dd.mm.yyyy',
239  'h:mm d.m.yyyy',
240  'h:mm d. mon y.',
241  'h:mm d mon y',
242 ];
243 
244 $defaultDateFormat = 'hh:mm d. month y.';
245 
247  /*
248  'Није битно',
249  '06:12, 5. јануар 2001.',
250  '06:12, 5 јануар 2001',
251  '06:12, 05.01.2001.',
252  '06:12, 5.1.2001.',
253  '06:12, 5. јан 2001.',
254  '06:12, 5 јан 2001',
255  '6:12, 5. јануар 2001.',
256  '6:12, 5 јануар 2001',
257  '6:12, 05.01.2001.',
258  '6:12, 5.1.2001.',
259  '6:12, 5. јан 2001.',
260  '6:12, 5 јан 2001',
261  */
262 
263  'hh:mm d. month y. time' => 'H:i',
264  'hh:mm d month y time' => 'H:i',
265  'hh:mm dd.mm.yyyy time' => 'H:i',
266  'hh:mm d.m.yyyy time' => 'H:i',
267  'hh:mm d. mon y. time' => 'H:i',
268  'hh:mm d mon y time' => 'H:i',
269  'h:mm d. month y. time' => 'G:i',
270  'h:mm d month y time' => 'G:i',
271  'h:mm dd.mm.yyyy time' => 'G:i',
272  'h:mm d.m.yyyy time' => 'G:i',
273  'h:mm d. mon y. time' => 'G:i',
274  'h:mm d mon y time' => 'G:i',
275 
276  'hh:mm d. month y. date' => 'j. F Y.',
277  'hh:mm d month y date' => 'j F Y',
278  'hh:mm dd.mm.yyyy date' => 'd.m.Y',
279  'hh:mm d.m.yyyy date' => 'j.n.Y',
280  'hh:mm d. mon y. date' => 'j. M Y.',
281  'hh:mm d mon y date' => 'j M Y',
282  'h:mm d. month y. date' => 'j. F Y.',
283  'h:mm d month y date' => 'j F Y',
284  'h:mm dd.mm.yyyy date' => 'd.m.Y',
285  'h:mm d.m.yyyy date' => 'j.n.Y',
286  'h:mm d. mon y. date' => 'j. M Y.',
287  'h:mm d mon y date' => 'j M Y',
288 
289  'hh:mm d. month y. both' => 'H:i, j. F Y.',
290  'hh:mm d month y both' => 'H:i, j F Y',
291  'hh:mm dd.mm.yyyy both' => 'H:i, d.m.Y',
292  'hh:mm d.m.yyyy both' => 'H:i, j.n.Y',
293  'hh:mm d. mon y. both' => 'H:i, j. M Y.',
294  'hh:mm d mon y both' => 'H:i, j M Y',
295  'h:mm d. month y. both' => 'G:i, j. F Y.',
296  'h:mm d month y both' => 'G:i, j F Y',
297  'h:mm dd.mm.yyyy both' => 'G:i, d.m.Y',
298  'h:mm d.m.yyyy both' => 'G:i, j.n.Y',
299  'h:mm d. mon y. both' => 'G:i, j. M Y.',
300  'h:mm d mon y both' => 'G:i, j M Y',
301 ];
302 
303 /* NOT USED IN STABLE VERSION */
306  'anchorencode' => [ '0', 'КОДИРАЊЕВЕЗЕ', 'КОДИРАЊЕ_ВЕЗЕ', 'ANCHORENCODE' ],
307  'articlepath' => [ '0', 'ПУТАЊАЧЛАНКА', 'ПУТАЊА_ЧЛАНКА', 'ARTICLEPATH' ],
308  'basepagename' => [ '1', 'ИМЕОСНОВЕ', 'ИМЕ_ОСНОВЕ', 'BASEPAGENAME' ],
309  'basepagenamee' => [ '1', 'ИМЕНАОСНОВА', 'ИМЕНА_ОСНОВА', 'BASEPAGENAMEE' ],
310  'contentlanguage' => [ '1', 'ЈЕЗИКСАДРЖАЈА', 'ЈЕЗИК_САДРЖАЈА', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
311  'currentday' => [ '1', 'ТРЕНУТНИДАН', 'ТЕКУЋИДАН', 'ТЕКУЋИ_ДАН', 'CURRENTDAY' ],
312  'currentday2' => [ '1', 'ТЕКУЋИДАН2', 'ТЕКУЋИ_ДАН_2', 'CURRENTDAY2' ],
313  'currentdayname' => [ '1', 'ТРЕНУТНИДАНИМЕ', 'ИМЕТЕКУЋЕГДАНА', 'ИМЕ_ТЕКУЋЕГ_ДАНА', 'CURRENTDAYNAME' ],
314  'currentdow' => [ '1', 'ТРЕНУТНИДОВ', 'ТЕКУЋИДУН', 'CURRENTDOW' ],
315  'currenthour' => [ '1', 'ТЕКУЋИСАТ', 'ТЕКУЋИ_САТ', 'CURRENTHOUR' ],
316  'currentmonth' => [ '1', 'ТРЕНУТНИМЕСЕЦ', 'ТРЕНУТНИ_МЕСЕЦ', 'ТЕКУЋИМЕСЕЦ', 'ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
317  'currentmonth1' => [ '1', 'ТРЕНУТНИМЕСЕЦ1', 'ТРЕНУТНИ_МЕСЕЦ1', 'ТЕКУЋИМЕСЕЦ1', 'ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ1', 'CURRENTMONTH1' ],
318  'currentmonthabbrev' => [ '1', 'ТРЕНУТНИМЕСЕЦСКР', 'ТЕКУЋИМЕСЕЦСКР', 'ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ_СКР', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
319  'currentmonthname' => [ '1', 'ТРЕНУТНИМЕСЕЦИМЕ', 'ИМЕТЕКУЋЕГМЕСЕЦА', 'ИМЕ_ТЕКУЋЕГ_МЕСЕЦА', 'CURRENTMONTHNAME' ],
320  'currentmonthnamegen' => [ '1', 'ТРЕНУТНИМЕСЕЦГЕН', 'ТЕКУЋИМЕСЕЦГЕН', 'ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ_ГЕН', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
321  'currenttime' => [ '1', 'ТРЕНУТНОВРЕМЕ', 'ТЕКУЋЕВРЕМЕ', 'ТЕКУЋЕ_ВРЕМЕ', 'CURRENTTIME' ],
322  'currenttimestamp' => [ '1', 'ТЕКУЋИОТИСАКВРЕМЕНА', 'ТЕКУЋИ_ОТИСАК_ВРЕМЕНА', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
323  'currentversion' => [ '1', 'ТЕКУЋЕИЗДАЊЕ', 'ТЕКУЋЕ_ИЗДАЊЕ', 'CURRENTVERSION' ],
324  'currentweek' => [ '1', 'ТРЕНУТНАНЕДЕЉА', 'ТРЕНУТНА_НЕДЕЉА', 'ТЕКУЋАНЕДЕЉА', 'ТЕКУЋА_НЕДЕЉА', 'CURRENTWEEK' ],
325  'currentyear' => [ '1', 'ТРЕНУТНАГОДИНА', 'ТЕКУЋАГОДИНА', 'ТЕКУЋА_ГОДИНА', 'CURRENTYEAR' ],
326  'defaultsort' => [ '1', 'ПОДРАЗУМЕВАНОСОРТИРАЊЕ:', 'ПОДРАЗУМЕВАНИКЉУЧЗАСОРТИРАЊЕ:', 'ПОДРАЗУМЕВАНОСОРТИРАЊЕКАТЕГОРИЈЕ:', 'DEFAULTSORT:' ],
327  'defaultsort_noerror' => [ '0', 'без_грешке', 'noerror' ],
328  'defaultsort_noreplace' => [ '0', 'без_замене', 'noreplace' ],
329  'directionmark' => [ '1', 'СМЕРОЗНАКЕ', 'СМЕР _ОЗНАКЕ', 'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ],
330  'displaytitle' => [ '1', 'НАЗИВПРИКАЗА', 'НАЗИВ_ПРИКАЗА', 'DISPLAYTITLE' ],
331  'filepath' => [ '0', 'ПУТАЊАДАТОТЕКЕ', 'ПУТАЊА_ДАТОТЕКЕ', 'FILEPATH:' ],
332  'forcetoc' => [ '0', '__ФОРСИРАНИСАДРЖАЈ__', '__ФОРСИРАНИ_САДРЖАЈ__', '__ПРИМОРАНИСАДРЖАЈ__', '__ПРИМОРАНИ_САДРЖАЈ__', '__FORCETOC__' ],
333  'formatdate' => [ '0', 'форматдатума', 'формат_датума', 'formatdate', 'dateformat' ],
334  'fullpagename' => [ '1', 'ПУНОИМЕСТРАНИЦЕ', 'ПУНОИМЕСТРАНЕ', 'ПУНО_ИМЕ_СТРАНИЦЕ', 'ПУНО_ИМЕ_СТРАНЕ', 'FULLPAGENAME' ],
335  'fullpagenamee' => [ '1', 'ПУНАИМЕНАСТРАНИЦА', 'ПУНАИМЕНАСТРАНА', 'ПУНА_ИМЕНА_СТРАНИЦА', 'ПУНА_ИМЕНА_СТРАНА', 'FULLPAGENAMEE' ],
336  'fullurl' => [ '0', 'ПУНУРЛ:', 'ЦЕЛААДРЕСА', 'ЦЕЛА_АДРЕСА', 'FULLURL:' ],
337  'fullurle' => [ '0', 'ПУНУРЛЕ:', 'ЦЕЛЕАДРЕСЕ', 'ЦЕЛЕ_АДРЕСЕ', 'FULLURLE:' ],
338  'gender' => [ '0', 'РОД:', 'ЛИЦЕ:', 'GENDER:' ],
339  'grammar' => [ '0', 'ГРАМАТИКА:', 'GRAMMAR:' ],
340  'hiddencat' => [ '1', '__САКРИВЕНАКАТ__', '__HIDDENCAT__' ],
341  'img_alt' => [ '1', 'алт=$1', 'alt=$1' ],
342  'img_baseline' => [ '1', 'основа', 'baseline' ],
343  'img_border' => [ '1', 'ивица', 'оивичено', 'border' ],
344  'img_bottom' => [ '1', 'дно', 'bottom' ],
345  'img_center' => [ '1', 'центар', 'ц', 'c', 'center', 'centre' ],
346  'img_framed' => [ '1', 'оквир', 'рам', 'framed', 'enframed', 'frame' ],
347  'img_frameless' => [ '1', 'безоквира', 'без_оквира', 'безрама', 'без_рама', 'frameless' ],
348  'img_left' => [ '1', 'лево', 'л', 'left' ],
349  'img_link' => [ '1', 'веза=$1', 'link=$1' ],
350  'img_manualthumb' => [ '1', 'мини=$1', 'умањено=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
351  'img_middle' => [ '1', 'средина', 'middle' ],
352  'img_none' => [ '1', 'без', 'н', 'none' ],
353  'img_page' => [ '1', 'страница=$1', 'страна=$1', 'страница_$1', 'страна_$1', 'page=$1', 'page $1' ],
354  'img_right' => [ '1', 'десно', 'д', 'right' ],
355  'img_sub' => [ '1', 'под', 'sub' ],
356  'img_super' => [ '1', 'супер', 'super', 'sup' ],
357  'img_text_bottom' => [ '1', 'срединатекста', 'средина_текста', 'text-bottom' ],
358  'img_text_top' => [ '1', 'врхтекста', 'врх_текста', 'text-top' ],
359  'img_thumbnail' => [ '1', 'мини', 'умањено', 'thumbnail', 'thumb' ],
360  'img_top' => [ '1', 'врх', 'top' ],
361  'img_upright' => [ '1', 'усправно', 'усправно=$1', 'усправно_$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
362  'img_width' => [ '1', '$1пискел', '$1п', '$1p', '$1px' ],
363  'index' => [ '1', '__ИНДЕКС__', '__INDEX__' ],
364  'int' => [ '0', 'ИНТ:', 'INT:' ],
365  'lc' => [ '0', 'ЛЦ:', 'LC:' ],
366  'lcfirst' => [ '0', 'ЛЦПРВИ:', 'LCFIRST:' ],
367  'localday' => [ '1', 'ЛОКАЛНИДАН', 'ЛОКАЛНИ_ДАН', 'LOCALDAY' ],
368  'localday2' => [ '1', 'ЛОКАЛНИДАН2', 'ЛОКАЛНИ_ДАН2', 'LOCALDAY2' ],
369  'localdayname' => [ '1', 'ИМЕЛОКАЛНОГДАНА', 'ИМЕ_ЛОКАЛНОГ_ДАНА', 'LOCALDAYNAME' ],
370  'localdow' => [ '1', 'ЛОКАЛНИДУН', 'LOCALDOW' ],
371  'localhour' => [ '1', 'ЛОКАЛНИСАТ', 'ЛОКАЛНИ_САТ', 'LOCALHOUR' ],
372  'localmonth' => [ '1', 'ЛОКАЛНИМЕСЕЦ', 'ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
373  'localmonth1' => [ '1', 'ЛОКАЛНИМЕСЕЦ2', 'ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ2', 'LOCALMONTH1' ],
374  'localmonthabbrev' => [ '1', 'ЛОКАЛНИМЕСЕЦСКР', 'ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ_СКР', 'LOCALMONTHABBREV' ],
375  'localmonthname' => [ '1', 'ИМЕЛОКАЛНОГМЕСЕЦА', 'ИМЕ_ЛОКАЛНОГ_МЕСЕЦА', 'LOCALMONTHNAME' ],
376  'localmonthnamegen' => [ '1', 'ЛОКАЛНИМЕСЕЦГЕН', 'ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ_ГЕН', 'LOCALMONTHNAMEGEN' ],
377  'localtime' => [ '1', 'ЛОКАЛНОВРЕМЕ', 'ЛОКАЛНО_ВРЕМЕ', 'LOCALTIME' ],
378  'localtimestamp' => [ '1', 'ОТИСАКВРЕМЕНА', 'ОТИСАК_ВРЕМЕНА', 'LOCALTIMESTAMP' ],
379  'localurl' => [ '0', 'ЛОКАЛНААДРЕСА:', 'ЛОКАЛНА_АДРЕСА:', 'LOCALURL:' ],
380  'localurle' => [ '0', 'ЛОКАЛНЕАДРЕСЕ:', 'ЛОКАЛНЕ_АДРЕСЕ:', 'LOCALURLE:' ],
381  'localweek' => [ '1', 'ЛОКАЛНАНЕДЕЉА', 'ЛОКАЛНА_НЕДЕЉА', 'LOCALWEEK' ],
382  'localyear' => [ '1', 'ЛОКАЛНАГОДИНА', 'ЛОКАЛНА_ГОДИНА', 'LOCALYEAR' ],
383  'msg' => [ '0', 'ПОР:', 'MSG:' ],
384  'msgnw' => [ '0', 'НВПОР:', 'MSGNW:' ],
385  'namespace' => [ '1', 'ИМЕНСКИПРОСТОР', 'ИМЕНСКИ_ПРОСТОР', 'NAMESPACE' ],
386  'namespacee' => [ '1', 'ИМЕНСКИПРОСТОРИ', 'ИМЕНСКИ_ПРОСТОРИ', 'NAMESPACEE' ],
387  'namespacenumber' => [ '1', 'БРОЈИМЕНСКОГПРОСТОРА', 'NAMESPACENUMBER' ],
388  'newsectionlink' => [ '1', '__НОВАВЕЗАОДЕЉКА__', '__НОВА_ВЕЗА_ОДЕЉКА__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
389  'nocontentconvert' => [ '0', '__БЕЗКС__', '__БЕЗЦЦ__', '__BEZKS__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
390  'noeditsection' => [ '0', '__БЕЗИЗМЕНА__', '__БЕЗ_ИЗМЕНА__', '__БЕЗИЗМЈЕНА__', '__БЕЗ_ИЗМЈЕНА__', '__NOEDITSECTION__' ],
391  'nogallery' => [ '0', '__БЕЗГАЛЕРИЈЕ__', '__БЕЗ_ГАЛЕРИЈЕ__', '__NOGALLERY__' ],
392  'noindex' => [ '1', '__БЕЗИНДЕКСА__', '__БЕЗ_ИНДЕКСА__', '__NOINDEX__' ],
393  'nonewsectionlink' => [ '1', '__БЕЗНОВЕВЕЗЕОДЕЉКА__', '__БЕЗ_НОВЕ_ВЕЗЕ_ОДЕЉКА__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
394  'notitleconvert' => [ '0', '__БЕЗКН__', '__BEZKN__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
395  'notoc' => [ '0', '__БЕЗСАДРЖАЈА__', '__БЕЗ_САДРЖАЈА__', '__NOTOC__' ],
396  'ns' => [ '0', 'ИП:', 'NS:' ],
397  'numberingroup' => [ '1', 'БРОЈУГРУПИ', 'БРОЈ_У_ГРУПИ', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
398  'numberofactiveusers' => [ '1', 'БРОЈАКТИВНИХКОРИСНИКА', 'БРОЈ_АКТИВНИХ_КОРИСНИКА', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
399  'numberofadmins' => [ '1', 'БРОЈАДМИНА', 'БРОЈ_АДМИНА', 'NUMBEROFADMINS' ],
400  'numberofarticles' => [ '1', 'БРОЈЧЛАНАКА', 'БРОЈ_ЧЛАНАКА', 'NUMBEROFARTICLES' ],
401  'numberofedits' => [ '1', 'БРОЈИЗМЕНА', 'БРОЈ_ИЗМЕНА', 'NUMBEROFEDITS' ],
402  'numberoffiles' => [ '1', 'БРОЈДАТОТЕКА', 'БРОЈ_ДАТОТЕКА', 'БРОЈФАЈЛОВА', 'БРОЈ_ФАЈЛОВА', 'NUMBEROFFILES' ],
403  'numberofpages' => [ '1', 'БРОЈСТРАНИЦА', 'БРОЈ_СТРАНИЦА', 'NUMBEROFPAGES' ],
404  'numberofusers' => [ '1', 'БРОЈКОРИСНИКА', 'БРОЈ_КОРИСНИКА', 'NUMBEROFUSERS' ],
405  'padleft' => [ '0', 'ПОРАВНАЈЛЕВО', 'ПОРАВНАЈ_ЛЕВО', 'PADLEFT' ],
406  'padright' => [ '0', 'ПОРАВНАЈДЕСНО', 'ПОРАВНАЈ_ДЕСНО', 'PADRIGHT' ],
407  'pageid' => [ '0', 'БРОЈСТРАНИЦЕ', 'PAGEID' ],
408  'pagename' => [ '1', 'ИМЕСТРАНИЦЕ', 'ИМЕ_СТРАНИЦЕ', 'СТРАНИЦА', 'PAGENAME' ],
409  'pagenamee' => [ '1', 'ИМЕНАСТРАНИЦА', 'ИМЕНА_СТРАНИЦА', 'СТРАНИЦЕ', 'PAGENAMEE' ],
410  'pagesincategory' => [ '1', 'СТРАНИЦАУКАТЕГОРИЈИ', 'СТРАНАУКАТЕГОРИЈИ', 'СТРАНИЦА_У_КАТЕГОРИЈИ', 'СТРАНА_У_КАТЕГОРИЈИ', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
411  'pagesincategory_all' => [ '0', 'све', 'all' ],
412  'pagesincategory_files' => [ '0', 'датотеке', 'files' ],
413  'pagesinnamespace' => [ '1', 'СТРАНИЦАУИМЕНСКОМПРОСТОРУ', 'СТРАНАУИМЕНСКОМПРОСТОРУ', 'СТРАНИЦА_У_ИМЕНСКОМ_ПРОСТОРУ', 'СТРАНА_У_ИМЕНСКОМ_ПРОСТОРУ', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
414  'pagesize' => [ '1', 'ВЕЛИЧИНАСТРАНИЦЕ', 'ВЕЛИЧИНАСТРАНЕ', 'ВЕЛИЧИНА_СТРАНИЦЕ', 'ВЕЛИЧИНА_СТРАНЕ', 'PAGESIZE' ],
415  'plural' => [ '0', 'МНОЖИНА:', 'PLURAL:' ],
416  'protectionlevel' => [ '1', 'НИВОЗАШТИТЕ', 'НИВО_ЗАШТИТЕ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
417  'raw' => [ '0', 'ЧИСТ:', 'RAW:' ],
418  'rawsuffix' => [ '1', 'Р', 'R' ],
419  'redirect' => [ '0', '#Преусмери', '#преусмери', '#ПРЕУСМЕРИ', '#Преусмјери', '#преусмјери', '#ПРЕУСМЈЕРИ', '#redirect', '#REDIRECT' ],
420  'revisionday' => [ '1', 'ДАНИЗМЕНЕ', 'ДАН_ИЗМЕНЕ', 'REVISIONDAY' ],
421  'revisionday2' => [ '1', 'ДАНИЗМЕНЕ2', 'ДАН_ИЗМЕНЕ2', 'REVISIONDAY2' ],
422  'revisionid' => [ '1', 'ИДРЕВИЗИЈЕ', 'ИД_РЕВИЗИЈЕ', 'REVISIONID' ],
423  'revisionmonth' => [ '1', 'МЕСЕЦИЗМЕНЕ', 'МЕСЕЦ_ИЗМЕНЕ', 'REVISIONMONTH' ],
424  'revisionmonth1' => [ '1', 'МЕСЕЦИЗМЕНЕ1', 'МЕСЕЦ_ИЗМЕНЕ1', 'REVISIONMONTH1' ],
425  'revisiontimestamp' => [ '1', 'ВРЕМЕИЗМЕНЕ', 'ВРЕМЕ_ИЗМЕНЕ', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
426  'revisionuser' => [ '1', 'КОРИСНИКИЗМЕНЕ', 'КОРИСНИК_ИЗМЕНЕ', 'REVISIONUSER' ],
427  'revisionyear' => [ '1', 'ГОДИНАИЗМЕНЕ', 'ГОДИНА_ИЗМЕНЕ', 'REVISIONYEAR' ],
428  'safesubst' => [ '0', 'БЕЗБЕДНАЗАМЕНА', 'БЕЗБЕДНА_ЗАМЕНА', 'SAFESUBST:' ],
429  'scriptpath' => [ '0', 'СКРИПТА', 'SCRIPTPATH' ],
430  'server' => [ '0', 'СЕРВЕР', 'SERVER' ],
431  'servername' => [ '0', 'ИМЕСЕРВЕРА', 'ИМЕ_СЕРВЕРА', 'SERVERNAME' ],
432  'sitename' => [ '1', 'ИМЕСАЈТА', 'SITENAME' ],
433  'special' => [ '0', 'посебно', 'special' ],
434  'staticredirect' => [ '1', '__СТАТИЧКОПРЕУСМЕРЕЊЕ__', 'СТАТИЧКО_ПРЕУСМЕРЕЊЕ', '__STATICREDIRECT__' ],
435  'stylepath' => [ '0', 'ПУТАЊАСТИЛА', 'ПУТАЊА_СТИЛА', 'STYLEPATH' ],
436  'subjectpagename' => [ '1', 'ИМЕЧЛАНКА', 'ИМЕ_ЧЛАНКА', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
437  'subjectpagenamee' => [ '1', 'ИМЕНАЧЛАНАКА', 'ИМЕНА_ЧЛАНАКА', 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ],
438  'subjectspace' => [ '1', 'ИМЕНСКИПРОСТОРЧЛАНКА', 'ИМЕНСКИ_ПРОСТОР_ЧЛАНКА', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
439  'subjectspacee' => [ '1', 'ИМЕНСКИПРОСТОРЧЛАНАКА', 'ИМЕНСКИ_ПРОСТОР_ЧЛАНАКА', 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ],
440  'subpagename' => [ '1', 'ИМЕПОДСТРАНИЦЕ', 'ИМЕПОДСТРАНЕ', 'ИМЕ_ПОДСТРАНИЦЕ', 'ИМЕ_ПОДСТРАНЕ', 'SUBPAGENAME' ],
441  'subpagenamee' => [ '1', 'ИМЕНАПОДСТРАНИЦА', 'ИМЕНАПОДСТРАНА', 'ИМЕНА_ПОДСТРАНИЦА', 'ИМЕНА_ПОДСТРАНА', 'SUBPAGENAMEE' ],
442  'subst' => [ '0', 'ЗАМЕНИ:', 'ЗАМЕНА:', 'СУБСТ', 'SUBST:' ],
443  'tag' => [ '0', 'ознака', 'tag' ],
444  'talkpagename' => [ '1', 'ИМЕРАЗГОВОРА', 'ИМЕ_РАЗГОВОРА', 'TALKPAGENAME' ],
445  'talkpagenamee' => [ '1', 'ИМЕНАРАЗГОВОРА', 'ИМЕНА_РАЗГОВОРА', 'TALKPAGENAMEE' ],
446  'talkspace' => [ '1', 'РАЗГОВОР', 'TALKSPACE' ],
447  'talkspacee' => [ '1', 'РАЗГОВОРИ', 'TALKSPACEE' ],
448  'toc' => [ '0', '__САДРЖАЈ__', '__TOC__' ],
449  'uc' => [ '0', 'УЦ:', 'UC:' ],
450  'ucfirst' => [ '0', 'УЦПРВИ:', 'UCFIRST:' ],
451  'urlencode' => [ '0', 'КОДИРАЊЕАДРЕСЕ', 'КОДИРАЊЕ_АДРЕСЕ', 'URLENCODE:' ],
452  'url_path' => [ '0', 'ПУТАЊА', 'PATH' ],
453  'url_query' => [ '0', 'РЕДОСЛЕД', 'QUERY' ],
454  'url_wiki' => [ '0', 'ВИКИ', 'WIKI' ],
455 ];
456 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesSr_ec.php:35
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
$specialPageAliases
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesSr_ec.php:97
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
$magicWords
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array
Definition: MessagesSr_ec.php:305
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesSr_ec.php:456
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesSr_ec.php:228
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesSr_ec.php:246
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesSr_ec.php:54
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
$datePreferenceMigrationMap
$datePreferenceMigrationMap
Definition: MessagesSr_ec.php:80
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesSr_ec.php:244
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75