MediaWiki master
MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkController Member List

This is the complete list of members for MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkController, including all inherited members.

$childNumberMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
$childrenMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
$delayedOutputDataMediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
$flagsMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
$inputMediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
$nextOutputIdMediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
$outputMediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
$procsToStartMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
$RESTARTABLE_SIGNALSMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotectedstatic
$termReceivedMediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
$workCallbackMediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
__construct( $numProcs, $workCallback, $input, $output)MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkController
MediaWiki::Maintenance::ForkController::__construct( $numProcs, $flags=0)MediaWiki\Maintenance\ForkController
consume()MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
consumeNoFork()MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
feedChildren(array $sockets)MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
forkWorkers( $numProcs)MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
getChildNumber()MediaWiki\Maintenance\ForkController
handleTermSignal( $signal)MediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
initChild()MediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
prepareEnvironment()MediaWiki\Maintenance\ForkControllerprotected
receive( $id, $data)MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected
start()MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkController
updateAvailableSockets(&$sockets, &$used, $timeout)MediaWiki\Maintenance\OrderedStreamingForkControllerprotected