MediaWiki master
MediaWiki\Utils\GitInfo Member List

This is the complete list of members for MediaWiki\Utils\GitInfo, including all inherited members.

$basedirMediaWiki\Utils\GitInfoprotected
$cacheMediaWiki\Utils\GitInfoprotected
$cacheFileMediaWiki\Utils\GitInfoprotected
$repoMediaWiki\Utils\GitInfoprotectedstatic
$repoDirMediaWiki\Utils\GitInfoprotected
__construct( $repoDir, $usePrecomputed=true)MediaWiki\Utils\GitInfo
cacheIsComplete()MediaWiki\Utils\GitInfo
currentBranch()MediaWiki\Utils\GitInfostatic
getCurrentBranch()MediaWiki\Utils\GitInfo
getHead()MediaWiki\Utils\GitInfo
getHeadCommitDate()MediaWiki\Utils\GitInfo
getHeadSHA1()MediaWiki\Utils\GitInfo
getHeadViewUrl()MediaWiki\Utils\GitInfo
getRemoteUrl()MediaWiki\Utils\GitInfoprotected
headSHA1()MediaWiki\Utils\GitInfostatic
headViewUrl()MediaWiki\Utils\GitInfostatic
isSHA1( $str)MediaWiki\Utils\GitInfostatic
precomputeValues()MediaWiki\Utils\GitInfo
repo()MediaWiki\Utils\GitInfostatic