MediaWiki  master
PostgresInstaller Member List

This is the complete list of members for PostgresInstaller, including all inherited members.

$dbDatabaseInstaller
$globalNamesPostgresInstallerprotected
$internalDefaultsPostgresInstallerprotected
$maxRoleSearchDepthPostgresInstaller
$minimumVersionPostgresInstallerstatic
$notMinimumVersionMessagePostgresInstallerprotectedstatic
$parentDatabaseInstaller
$pgConnsPostgresInstallerprotected
__construct( $parent)DatabaseInstaller
canCreateAccounts()PostgresInstallerprotected
canCreateObjectsForWebUser()PostgresInstallerprotected
checkExtension( $name)DatabaseInstallerprotectedstatic
checkPrerequisites()DatabaseInstaller
commitChanges()PostgresInstaller
createExtensionTables()DatabaseInstaller
createManualTables()PostgresInstaller
createTables()PostgresInstaller
doUpgrade()DatabaseInstaller
enableLB()DatabaseInstaller
getCheckBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getConnectForm()PostgresInstaller
getConnection()PostgresInstaller
getGeneratedSchemaPath( $db)DatabaseInstaller
getGlobalDefaults()PostgresInstaller
getGlobalNames()DatabaseInstaller
getInstallUserBox()DatabaseInstaller
getInstallUserPermissions()PostgresInstallerprotected
getInternalDefaults()DatabaseInstaller
getLocalSettings()PostgresInstaller
getName()PostgresInstaller
getPasswordBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getPgConnection( $type)PostgresInstallerprotected
getRadioSet( $params)DatabaseInstaller
getReadableName()DatabaseInstaller
getSchemaPath( $db)DatabaseInstaller
getSchemaVars()DatabaseInstaller
getSettingsForm()PostgresInstaller
getTextBox( $var, $label, $attribs=[], $helpData="")DatabaseInstaller
getUpdateKeysPath( $db)DatabaseInstaller
getVar( $var, $default=null)DatabaseInstaller
getWebUserBox( $noCreateMsg=false)DatabaseInstaller
insertUpdateKeys()DatabaseInstaller
isCompiled()PostgresInstaller
isRoleMember( $conn, $targetMember, $group, $maxDepth)PostgresInstallerprotected
isSuperUser()PostgresInstallerprotected
meetsMinimumRequirement(IDatabase $conn)DatabaseInstallerstatic
needsUpgrade()DatabaseInstaller
openConnection()PostgresInstaller
openConnectionToAnyDB( $user, $password)PostgresInstaller
openConnectionWithParams( $user, $password, $dbName, $schema)PostgresInstallerprotected
openPgConnection( $type)PostgresInstallerprotected
outputHandler( $string)DatabaseInstaller
populateInterwikiTable()DatabaseInstaller
preInstall()PostgresInstaller
preUpgrade()PostgresInstaller
selectDatabase(Database $conn, string $database)DatabaseInstallerprotected
setupDatabase()PostgresInstaller
setupPLpgSQL()PostgresInstaller
setupSchema()PostgresInstaller
setupSchemaVars()DatabaseInstaller
setupUser()PostgresInstaller
setVar( $name, $value)DatabaseInstaller
setVarsFromRequest( $varNames)DatabaseInstaller
submitConnectForm()PostgresInstaller
submitInstallUserBox()DatabaseInstaller
submitSettingsForm()PostgresInstaller
submitWebUserBox()DatabaseInstaller