Puppet Class: icinga::monitor::cloudgw

Defined in:
modules/icinga/manifests/monitor/cloudgw.pp

Overview1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# File 'modules/icinga/manifests/monitor/cloudgw.pp', line 1

class icinga::monitor::cloudgw {

  $wan_fqdn = 'wan.cloudgw.eqiad1.wikimediacloud.org'
  @monitoring::host { $wan_fqdn:
    host_fqdn   => $wan_fqdn,
    contact_group => 'wmcs-team',
  }

  $virt_fqdn = 'virt.cloudgw.eqiad1.wikimediacloud.org'
  @monitoring::host { $virt_fqdn:
    host_fqdn   => $virt_fqdn,
    contact_group => 'wmcs-team',
  }
}